הנצחה / אתרי ההריגה של יהדות ליטא

הורד קובץ כעת

רשימת יישובי היהודים בליטא בזמן השואה, תאריכי ומקומות הרצח וכן האתרים בהם נטמנו הקדושים.

 

ה ע ר ו ת :

 

(1) גודל הקהילה. אין לנו מידע מדויק על מספר הקדושים בכל יישוב מיפקד אוכלוסין יחיד נערך בליטא ב- 17 בספטמבר 1923, ונרשם על ידי המכון המרכזי לסטטיסטיקה שליד משרד המשפטים. לפי המיפקד היו בליטא 153,743 יהודים. לאחר מכן, המשיך המכון לסטטיסטיקה לפרסם מדי שנה נתונים תנועת התושבים. ריבוי טבעי (עודף לידות על פטירות), הגירה וכו'. נתונים אלה מלמדים, שמספרם הכולל של היהודים בשנת השואה היה כמעט אותו מספר שהיה בשנת 1923. הגירת היהודים מליטה עלתה על הריבוי הטבעי, ויתכן איפוא כי מספרם בשנת 1939 היה קטן יותר במקצת מזה שבשנת 1923.

 

בכל מקומות היישוב כלולים היהודים ביישוב הנושא את שם המועצה. פרסומי המכון לסטטיסטיקה תאמו את החלוקה האדמיניסטרטיבית של ליטא. מועצה מקומית, עיר, מחוז במועצות המקומיות היו יותר ממקום יישוב אחד. מספר היהודים המופיע הוא כולל לכל המועצה. מדובר בעיקר ביישובים קטנים.

 

(2) תאריך ומקום הרצח ההמוני. הפוגרומים והרצח החלו מיד עם ההודעה על פלישת גרמניה לברית המועצות. אלפי יהודים עונו ונרצחו עוד לפני שהגיעו הגרמנים. קבריהם של יחידים או קבוצות קטנות פזורים בכל מקום בו היו יהודים. אולם, בכל מקום אירעו מעשי רצח יותר מרכזיים, מתוכננים, במטרה לחסל כליל את הקהילה היהודית. יש והרצח ההמוני בוצע ביום אחד ויש שבוצע בכמה ימים. השרידים ממקומות היישוב קבעו לעצמם ימי זיכרון (יארצייטן) אחידים. כבסיס לקביעת התאריכים שימשו עדויות השרידים ורשימת קברות האחים שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא" (בליטאית, 2 כרכים, וילנה, 1965, 1973).


 

הישוב

גודל הקהילה

תאריך ומקום הרצח ההמוני

אתר קבר האחים

אבל

680

ב' אלול תש"א (25.8.41)

אנטאנושה

אנאנושה

אוונטה (אלוונטה)

222

ו' אלול תש"א (29.8.41)

אוטיאן

יער ראשה, 2 ק"מ מהעיר

אוז'וונט

173

ו' מנחם אב תש"א (30.7.41)

אוז'וונט

יער פאשילווה, 3 ק"מ מהעיירה

 

 

 

 

 

 

 

י"א תשרי תש"ב (2.10.41)

ז'אגר

הגן העירוני

 

 

י"א כסלו תש"ב (8.12.41)

אוז'וונט

יער פאשילווה

אוטיאן

2485

ז' מנחם אב תש"א (31.7.41)

אוטיאן

יער ראשה, 2 ק"מ מהעיר

 

 

 

 

 

 

 

י"ד מנחם אב תש"א (7.8.41)

אוטיאן

יער ראשה, 2 ק"מ מהעיר

 

 

ו' אלול תש"א (29.8.41)

אוטיאן

יער ראשה, 2 ק"מ מהעיר

אופינה

 

ו' אלול תש"א (29.8.41)

ראסיין

יער, 6 ק"מ מערבית דרומית, ליד הכפר קלנויאי

 

 

 

 

 

אוקמיאן

360

ט"ו מנחם אב תש"א (9.8.41)

מז'ייק

ליד בית הקברות היהודי

אוראן

399

י"ט מנחם אב תש"א (12.8.41)

אליטה

יער במבואות העיר, בקטרקטינים

 

 

כ"ד מנחם אב תש"א (17.8.41)

אוראן

יער מרצינקונאי, בין האגם לתחנת הרכבת

 

 

 

 

 

 

 

י"ז אלול תש"א (9.9.41)

אוראן

יער, 1.5 ק"מ מהעיירה

אושפול

551

ו' אלול תש"א (29.8.41)

אוטיאן

יער ראשה, 2 ק"מ מהעיר

אז'רני-ורסיי

1329

ג' אלול תש"א (26.8.41)

אז'רני

בקירבת אנטאלייפט, כ- 15 ק"מ מאז'רני, ביער דאגוצ'יי

אייראגולה

462

י"א אלול תש"א (3.9.41)

אייראגולה

2 ק"מ מהעיירה, על גדת נהר הדוביסה

אינטוריק ריטרדה

 

ו' אלול תש"א (29.8.41)

אוטיאן

יער ראשה, 2 ק"מ מהעיר

אליטה

1730

כ"ח סיוון תש"א (23.6.41)

אליטה

פינת הרחובות וילנה לאליו

 

 

כ' מנחם אב-ח' אלול תש"א (13-31.8.41)

אליטה

יער במבואות העיר, בקסרקטינים

 

 

י"ז אלול תש"א (9.9.41)

אליטה

יער במבואות העיר, בקסרקטינים

אלכסנדרובול

 

יוני 1941

אלכסנדרובול

בלתי ידוע

 

 

 

 

 

אלסיאד

199

כ"א מנחם-אב תש"א (14.8.41)

טלז

 

 

 

ז' אלול תש"א (30.8.41)

טלז

גירוליאי

 

 

ד' טבת תש"ב (24.12.41)

אלסיאד

חורשה, כ- 2 ק"מ מהעיירה (הובאו מטלז, נשים)

 

 

 

 

 

אנטאלייפט

367

ג' אלול תש"א (26.8.41)

אנטאלייפט

יער פאז'אמיס

אניקשט

1748

סוף יוני-תחילת יולי 1941

אניקשט

הרחבה שליד בית המדרש הישן

 

 

ד' מנחם-אב תש"א (28.7.41)

אניקשט

קילומטר אחד מהעיירה

 

 

 

 

 

אנישוק

342

ט' תשרי תש"ב (30.9.41)

טרוק

יער וארניקאי, 3 ק"מ מהעיירה

(מחוז טרוק)

 

 

 

על שפת האגם

אנישוק

כ- 130

כ"א-כ"ב מנחם-אב תש"א (14-15.8.41)

ראקישוק

חורשת ולניאדובה, 5 ק"מ מראקישוק

(מחוז ראקישוק)

 

 

 

 

 

 

ב' אלול תש"א (25.8.41)

אבאל

 

ארז'ווילקי

222

כ"ב אלול תש"א (25.4.81)

באטוק

אנטאנושה

בובט

153

כ"ב תמוז תש"א (17.7.41)

בובט

חורשה, כ- 2 ק"מ מהעיירה

 

 

ד' אלול תש"א (27.8.41)

בובט

חורשה, כ- 2 ק"מ מהעיירה

בוגוסלאווישוק

 

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

וילוקמיר

פיבונה

בוטרימאנץ

948

י"ט מנחם אב תש"א (21.8.41)

אליטה

יער במבואות העיר, בקסרקטינים

 

 

כ"ח מנחם-אב תש"א (21.8.41)

אליטה

יער במבואות העיר, בקסרקטיבים

 

 

י"ז אלול תש"א (9.9.41)

בוטרימאנץ

0.5 ק"מ מהעיירה

בויד

לא ידוע

 

 

 

בולניק

237

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

וילקומיר

פיבוניה

בזיליאן

 

י"א תשרי תש"ב (2.10.41)

ז'אגר

הגן העירוני

בטוק

88

כ"ד אלול תש"א (16.9.41)

בטוק

ביער

בטיגולה

83

ד' אלול תש"א (27.8.41)

בטיגולה

אייראגולה, 2 ק"מ ממנה, על גדות הדוביסה

בייסיגולה

106

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

קרוק

1.5 ק"מ מהעיירה

בירז'

1807

יוני-אוגוסט 1941

בירז'

בית הקברות היהודי

 

 

ט"ו מנחם-אב תש"א (8.8.41)

בירז'

יער אוסטרווה, 3.5 ק"מ מהעיר

בירשטאן

 

י"ז אלול תש"א (9.9.41)

בוטרימאנץ

0.5 ק"מ מהעיירה

בלבירישוק

507

ד' אלול תש"א (27.8.41)

פראן

בקצה הצפוני של העיר

 

 

ט' אלול תש"א (1.9.41)

מריאמפול

קסרקטין בעיר

ברשטיץ

87

לא ידוע

לא ידוע

 

גאורה

17

אין מידע

 

 

גדרוביץ

421

י"ד מנחם-אב תש"א (7.8.41)

גדרוביץ

2 ק"מ מהעיירה

 

 

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

וילקומיר

פיבוניה

גודז'ון

103

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

קרוק

במרחק 1.5 ק"מ

גודלווה

311

ה'-י' אלול תש"א (28.8-2.9.41)

גודלווה

קילומטר אחד מהעיירה, על שפת הנהר יסי

גורז'ד

1049

כ"ט סיוון תש"א (24.6.41)

גורז'ד

רח' גלאיפדה

 

 

כ"ב אלול תש"א (14.9.41)

גורז'ד

יער ויזאיץ, בדרך לקול

גירטיגולה

270

כ"ח מנחם-אב (21.8.41)

גירטיגולה

בקירבת העיירה, כ- 10 ק"מ מרסיין, ליד הכפר קורפישוק

גלוואן

473

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

וילקומיר

פיבוניה

גרוזד

150

י"ג מנחם-אב תש"א (6.8.41)

גרוזד

בית הקברות היהודי

 

 

י"א תשרי תש"ב (2.10.41)

ז'גר

גן העיר

גרינקישוק

235

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

קרוק

במרחק 1.5 ק"מ

גרישקאבוד

92

כ"ד אלול תש"א (16.9.41)

שאקי

1.5 ק"מ דרומית ממנה

דאוג

363

תחילת אלול תש"א (סוף אוגוסט 41)

אליטה

הקסרקטינים

 

 

י"ז אלול תש"א (9.9.41)

אליטה

יער וידוגיר

דאוין

25

לא ידוע

 

 

דבייק

175

ו' אלול תש"א (29.8.41)

אוטיאן

יער ראשה, 2 ק"מ מאוטיאן

דוביניק

 

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

וילקומיר

פיבוניה

דוסיאט

704

ג' אלול תש"א (26.8.41)

אז'רני

יער דאגרצ'יי

דוסיאט

704

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

קרוק

1.5 ק"מ מקרוק

דטנובה

204

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

דרביאן

פאתי יער כ- 100 מ' מדרביאן

דרביאן

601

ד' תמוז תש"א (29.5.41)

דרביאן

קילומטר אחד מדרביאן ליד הכפר ויינייקיי

 

 

ראש השנה תש"ב (22.9.41)

דרביאן

2.5 ק"מ מדרביאן בכיוון לכפר קשוצ'יאי

דרשונישוק

 

כ"ב מנחם-אב תש"א (15.8.41)

סטראשון

יער קומנזול

 

 

ה'-י' אלול תש"א (28.8-2.9.41)

דרשונישוק

בית הקברות היהודי

ואבולניק

441

ג' אלול תש"א (26.8.41)

פוסבול

יער ז'אדייק, 4.5 ק"מ מפוסבול

וגר

102

ט"ו מנחם-אב תש"א (9.8.41)

מאז'ייק

בית הקברות היהודי

וויה

304

ט"ו תשרי תש"ב (6.10.41)

סמילישוק

פאתי יער, סמוך לסמילישוק

וורנה

823

כ"א תמוז תש"א (16.7.41)

טלז

וישוביאן

 

 

ח' אלול תש"א (31.8.41)

טלז

גירוליאי

 

 

ד' טבת תש"ב (24.12.41)

אלסיאד

חורשה, כקילומטר מאלסיאד

ויגובה

118

ה' מנחם-אב תש"א (29.7.41)

קלם

2 ק"מ מקלם

 

 

י"א תשרי תש"ב (2.10.41)

ז'גר

גן העיר

וידוקלה

221

כ"ט תמוז תש"א (24.7.41)

וידוקלה

ע"י תחנת הרכבת

 

 

כ"ט מנחם-אב תש"א (22.8.41)

וידוקלה

בית הקברות היהודי

וידושוק

 

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

וילקומיר

פיבוניה

ויז'ון

367

י"ד מנחם-אב תש"א (7.8.41)

אוטיאן

יער ראשה

ויוור

87

ג' אלול תש"א (26.8.41)

פרן

בקצה הצפוני של פרן, על הגדה השמאלית של הניימן

וילון

355

יולי 1941

וילון

חורשת גורטה על נהר גורטה

 

 

י"א אלול תש"א (3.9.41)

וילון

חורשת גורטה על נהר גורטה

וילקובישק

3206

ג'-ד' מנחם-אב תש"א (27-28.7.41)

וילקובישק

מטווח הקסרקטין

 

 

ג' תשרי תש"ב (24.9.41)

וילקובישק

מטווח הקסרקטין

 

 

כ"ב תשרי תש"ב (13.10.41)

וילקובישק

מטווח הקסרקטין

וילקומיר

3885

ט' תמוז תש"א (4.7.41)

וילקומיר

יער פיבוניה

 

 

ט"ו תמוז תש"א (10.7.41)

וילקומיר

משק עזר של בית הסוהר

 

 

ח' מנחם-אב תש"א (1.8.41)

וילקומיר

יער פיבוניה

 

 

כ"ו מנחם-אב תש"א (19.8.41)

וילקומיר

יער פיבוניה

 

 

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

וילקומיר

יער פיבוניה

 

 

ה' תשרי תש"ב (28.8.41)

וילקומיר

יער פיבוניה

וילקי

829

כ' תמוז תש"א (15.7.41)

וילקי

הכפר ואגמינישקיס

 

 

ה' אלול תש"א (28.8.41)

וילקי

יער פקרקלה

 

 

סוף ספטמבר 1941

ויינוטה

יער גיראנאי

ויסוקידבור

297

י' תמוז תש"א (5.7.41)

ויסוקידבור

חורשת ברוזוזישקי

 

 

 ט' תשרי תש"ב 30.9.41)

טרוק

יער וארניקאי

 

 

כ"ד כסלו תש"ב (14.12.41)

ויסוקידבור

בית הקברות היהודי

 

 

י"ז שבט תש"ב (4.2.42)

ויסוקידבור

בית הקברות היהודי

וירבלן רקיברט

2547

ט"ו תמוז תש"א (10.7.41)

קיברט

בורות החול, 2 ק"מ מקיברט

 

 

ה' מנחם-אב תש"א (29.7.41)

וירבלן

1.7 ק"מ מווירבלן

 

 

י"ט אלול תש"א (11.9.41)

וירבלן

1.7 ק"מ מווירבלן

וישטינץ

222

י"ט תמוז תש"א (14.7.41)

וישטינץ

שדות ליד טחנת הרוח. 700 מ' מהאגם

 

 

י"ז אלול תש"א (9.9.41)

וישטינץ

600 מ' משדות העיירה ע"י דאובה

וישיי

516

י"ג מרחשון תש"ב (3.11.41)

לזדיי

הכפר קטקישוק

וישינטה

188

 

 

 

ונדז'יגולה

335

ח' תמוז תש"א (3.7.41)

ונדז'יגולה

בית הקברות היהודי

 

 

ד' טבת תשב (24.12.41)

אלסיאד

חורשה, כקילומטר מאלסיאד

 

 

כ"ב תמוז תש"א (17.7.41)

ונדז'יגולה

לא ידוע

 

 

ח' אלול תש"א (31.8.41)

ונדז'יגולה

יער בורק, קילומטר אחד מערבית מוונדז'יגולה

וקשנה

497

י"ב מנחם-אב תש"א (5.8.41)

מז'ייק

בית הקברות היהודי

ורז'אן

259

כ"א תמוז תש"א (16.7.41)

ורז'אן

לא ידוע

וידישוק

 

ספטמבר 1941

ורז'אן

אחוזת טריפקלניס

ושקי

267

יולי 1941

ושקי

בית הקברות היהודי

 

 

ג' אלול תש"א (26.8.41)

פוסבול

יער ז'אדייק, 4.5 ק"מ מפוסבול

ז'אגר

1929

ל' סיוון תש,א (25.6.41)

ז'אגר

חורשה סמוכה לעיר

 

 

א' תמוז תש"א (26.6.41)

ז'אגר

בית הקברות בז'אגר החדשה

 

 

י"א תשרי תש"ב (2.10.41)

ז'אגר

גן העיר

ז'וסלה

1067

ה' אלול תש"א (28.8.41)

קושיור

תעלות ואסילייב

ספיזישוק

393

ט"ו תשרי תש"ב (6.10.41)

סמילשוק

שיפולי היער, 200 מ' מסמילישוק

ז'ומר

1205

ד' אלול תש"א (27.8.41)

ז'ומר

חורשת סטראשון, 3 ק"מ צפונית מז'ומר

 

 

ה' אלול תש"א (28.8.41)

קושיור

תעלות ואסילייב

ז'ידיק

799

י' מנחם-אב תש"א (3.8.41)

מז'ייק

בית הקברות היהודי

 

 

ט"ז מנחם-אב תש"א (9.8.41)

מז'ייק

בית הקברות היהודי

ז'יים

110

ה' אלול תש"א (28.8.41)

קיידן

2 ק"מ ממרכז העיר, בגדה השמאלית של נהר סמילגה

ז'יימל

378

ט"ו מנחם-אב תש"א (8.8.41)

ז'יימל

2 ק"מ מז'יימל ע"י הכפר וילישיאי

ז'רן

174

כ"ח תמוז תש"א (23.7.41)

ז'רן

2 ק"מ מפלונגיאן ע"י הכפר יובאישישקס

חוויידן

394

ד' תמוז תש"א (29.6.41)

חוויידן

בית הקברות היהודי

 

 

כ"ד אלול תש"א (16.9.41)

שילל

יער טובין

טוויאן

91

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

וילקומיר

יער פיבוניה

טוור

102

ז' אלול תש"א (30.8.41)

טלז

גירוליאי

טווריג

1791

ז' תמוז תש"א (2.7.41)

טווריג

ק"מ אחד מטווריג ע"י הכפר וירבוטאס

ורמונט

 

ג' אלול תש"א (26.8.41)

אז'רני

יערדאגוצ'יי

טירקשלה

119

ט"ז מנחם אב תש"א (9.8.41)

מז'ייק

בית הקברות היהודי

טלז

1648

י"ט-כ' תמוז תש"א (14-15.7.41)

טלז

יער ואנאי

 

 

כ'-כ"ב תמוז תש"א (15-17.7.41)

טלז

וישוביאן

 

 

ז' אלול תש"א (30.8.41)

טלז

גירוליאי

 

 

ד' טבת תש"ב (24.12.41)

אלסיאד

חורשה, 800-900 מ' מאלסאד

סרגין

477

ו' אלול תש"א (29.8.41)

אוטיאן

יער ראשה

טרישיק

335

יולי 1941

טרישיק

על שפת הנהר

 

 

י"א תשרי תש"ב (2.10.41)

ז'אגר

גן העיר

טרשקון

424

ל' מנחם אב תש"א (23.8.41)

פוניבז'

פאיוסט

יוז'ינט

55

אין מידע. הועברו כנראה לרקישוק

 

 

יונישקל

162

ג' אלול תש"א (26.8.41)

פוסבול

חורשת ז'אדייק, 4 ק"מ מפוסבול

יוסואין

341

ה'-י' אלול תש"א (28.8-2.9.41)

 

בדרך בין יוסוואין ואייראגולה

יורבורג

1984

ח' תמוז תש"א (3.7.41)

יורבורג

בית הקברות היהודי

 

 

כ"ו תמוז תש"א (21.7.41)

יורבורג

15 ק"מ מיורבורג בדרך לרסיין

 

 

ח' מנחם-אב תש"א (1.8.41)

יורבורג

ע"י הכפר קלאנאי

 

 

י"ב אלול תש"א (4.9.41)

יורבורג

יער ברנצ'ין, ק"מ אחד מיורבורג

 

 

י"ט אלול תש"א (11.9.41)

יורבורג

יער ברנצ'ין, ק"מ אחד מיורבורג

יונה

286

כ"ג-כ"ה מנחם-אב תש"א (16-18.8.41)

יונה

בדרך בין פראן ליונה

 

 

ח' אלול תש"א (3.7.41)

אליטה

בקסרקטינים, במבואות העיר

 

 

י"א אלול תש"א (3.9.41)

יונה

בקרבת הכפר סטרודישקס, 65 ק"מ מהאגם

ילוק ינובה

408

יולי-אוגוסט 1941

ילוק

בית הקברות היהודי

ינובה

2722

י"ז תמוז תש"א (12.7.41)

ינובה

יער גיראיטה

 

 

כ"א מנחם-אב תש"א (14.8.41)

ינובה

1.5 ק"מ מינובה

 

 

 

 

 

 

 

ה'-י' אלול תש"א (28.8-2.9.41)

ינובה

1.5 ק"מ מינובה

 

 

י"ט-כ' אלול תש"א (11-12.9.41)

ינובה

2.5 ק"מ מינובה, בדרך לקובנה ע"י הכפר אוז'סאליס

ינישוק

1137

תחילת אוגוסט 1941

ינישוק

יער וילקואשיס, 5 ק"מ מינישוק

 

 

ד' אלול תש"א (27.7.41)

ינישוק

יער וילקאושיס, 5 ק"מ מוינישוק

 

 

י"א תשרי תש"ב (2.10.41)

ז'אגר

בגן העיר בז'אגר

לויקובה

305

ז' אלול תש"א (30.8.41)

טלז

גירוליאי

 

 

כ'-כ"ב תמוז תש"א (15-17.7.41)

טלז

וישוביאן

לוקניק

513

כ"ח תמוז תש"א (23.7.41)

לוקניק

ק"מ אחד מלוקניק, כפר גודישקיס

 

 

ז' אלול תש"א (30.8.41)

טלז

גירוליאי

 

 

ד' טבת תש"ב (24.12.41)

אלסיאד

חורשה, 800-900 מ' מאלסיאד

לוקשי

42

כ"א אלול תש"א (13.9.41)

שאקי

1.5 ק"מ משאקי

לזדיי

1141

י"ג מר-חשון תש"ב (3.11.41)

לזדיי

ק"מ אחד מלזדיי, ליד הכפר קטקישוק

ליגום

240

תחילת יולי 1941

ליגום

יער יוקנאיץ', מזרחית לליגום

 

 

אמצע יולי 1941

ליגום

יער יוקאיץ', מזרחית לליגום

 

 

מחצית שניה בשנת 1941

ליגום

ליגום, פאתי היער

לידוביאן

 

כ"ב-כ"ג מנחם-אב תש"א (15-16.8.41)

ליזדביאן

בקרבת הכפר פדוביסה

ליודווינובה

85

ט' אלול תש"א (1.9.41)

מרימפול

מטווח הקסרקטינים

לייז'ובה

127

ט"ו מנחם אב תש"א (9.8.41)

מאז'ייק

בקרבת בית הקברות היהודי

לייפון

153

י"א אלול תש"א (11.9.41)

לייפון

בית הקברות היהודי

 

 

ג' תשרי תש"ב (24.9.41)

איישישוק

בית הקברות היהודי

 

 

ה' תשרי תש"ב (26.9.41)

לייפון

בית הקברות היהודי

ליליון

63

אין מידע

 

 

לינגמיאן

80

אין מידע

 

 

לינקובה

625

ה' תמוז תש"א (30.6.41)

לינקובה

בית הקברות היהודי

 

 

ח' תמוז תש"א (3.7.41)

לינקובה

הר יורגצ'יאי, 4 ק"מ מלינקובה

 

 

כ"ח תמוז תש"א (23.7.41)

לינקובה

יער אטקאצ'יונאי, 5 ק"מ מלינקובה

לצקובה

 

י' מנחם-אב תש"א (3.8.41)

מאז'ייק

בקרבת בית הקברות היהודי

 

 

ט"ו מנחם-אב תש"א (9.8.41)

מאז'ייק

 

מדינגיאן

 

יולי 1941

מדינגיאן

ביער בין מדינגיאן לפלונגיאן

מוורוטש

 

ה'-י' אלול תש"א (28.8-2.9.41)

גודלווה

קילומטר אחד מגדלווה על גדת יסיה

מוסניק

351

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

וילקומיר

פיבוניה

מז'ייק

771

י' מנחם-אב תש"א (3.8.41)

מז'ייק

בית הקברות היהודי

 

 

ט"ו מנחם-אב תש"א (9.8.41)

מז'ייק

בית הקברות היהודי

מיסיאד

175

מחצית יולי 1941

שקוד

שקוד, מועדון ה"שאוליסטים"

 

 

סוף יולי 1941

קרטינגה

בית הקברות היהודי

 

 

כ"ב-כ"ג מנחם-אב תש"א (15-16.8.41)

דרביאן

מקום בלתי מזוהה

מירוסלב

124

אין מידע. הובאו כנראה לאליטה ונרצחו שם

 

 

מליאט

1343

ג'-ד' תמוז תש"א (28-29.6.41)

מרטש

בעיר מליאט, ביצות בבולקה,

500 מ' מארמון הגן בדרך לווילנה

 

 

ו' אלול תש"א (29.8.41)

מליאט

 

מרטש

1430

כ"ט סיון תש"א (28-29.6.41)

מרטש

בית הקברות היהודי

 

 

ט"ו מנחם-אב תש"א (8.8.41)

מרטש

חורשה מאחורי בית הקברות היהודי

מריאמפול

2545

ח' תמוז תש"א (3.7.41)

מריאמפול

טרפוצ'ואי

 

 

ח' תמוז תש"א (3.7.41)

מריאמפול

חורשה בקרבת הכפר מרציקלניס

 

 

יולי-אוגוסט 1941

מריאמפול

חצר בית הסוהר

 

 

ח'-י"ח תמוז תש"א (3-1.7.41)

מריאמפול

5 ק"מ ממריאמפול בכיוון וילקובישק, בחורשת רודז'יאי

 

 

ט' אלול תש:"א (1.9.41)

מריאמפול

מטווח קסקקטיני הצבא

משקוץ

8

תחילת יולי 1941

לא ידוע

 

נווארן

95

כ'-כ"ב תמוז תש"א (15-17.7.41)

טלז

וישוביאן

 

 

ז' אלול תש"א (30.8.41)

טלז

גירוליאי

ניי-רדווילשוק

205

ט"ו מנחם-אב תש"א (8.8.41)

ניירדווילישוק

סקמראקאי

ניישמוט טאווריג

667

כ"ד תמוז תש"א (19.7.41)

ניישמוטטאווריג

בורות שאודוויצ'יאי, 3 ק"מ

 

 

כ"ח אלול תש"א (29.9.41)

ניישמוטטאווריג

בית הקברות היהודי

ניישמוט-פוניבז'

157

א' אלול תש"א (24.8.41)

פוניבז'

פאיוסט

ניישמוט-שאקי

991

ו' תמוז תש"א (1.7.41)

ניישמוט-שאקי

בית הקברות היהודי, 4 ק"מ מזרחית מניישטוט

נמונאיץ

142

כ' מנחם-אב-ח' אלול תש"א (3-31.8.41)

אליטה

יער במבואות העיר, קטרקטינים

נמוקשט

704

כ"ט תמוז תש"א (24.7.41)

נמוקשט

בעיר ליד האגם

 

 

כ"ה-כ"ט מנחם-אב תש"א (24.7.41)

נמרקשט

1.5 ק"מ מנמוקשט

סובטש

352

יולי 1941

סובוטש

יער אלצ'יונאי, 3 ק"מ מסורבטש

סוביינישוק

 

כ"ב-כ"ג מנחם-אב תש"א (15-16.8.41)

ראקישוק

חורשת השדים, 5 ק"מ מראקישוק

סודארג

 

י' תמוז תש"א (5.7.41)

שאקי

1.5 ק"מ צפונית לשאקי, יער באטישקיאי, 2 ק"מ משאדינה

 

 

סוף יולי 1941

סודארג

 

סוויאדושץ

245

תאריך לא ידוע. כנראה יולי 1941

סוויאדושץ

מקום בלתי ידוע

 

 

י"ז מנחם-אב תש"א (10.8.41)

ראקישוק

חורשת ולניאדובה, 5 ק"מ מראקישוק

 

 

כ"ז מנחם-אב תש"א (20.8.41)

ראקישוק

חורשת ולניאדובה, 5 ק"מ מראקישוק

סטוקלישוק

391

דר אלול תש"א (27.8.41)

פרן

בחלק הצפוני של פרן על שפת נהר הניימן

 

 

י"א אלול תש"א (3.9.41)

בוטרימנץ

ע"י הכפר קלידזון, 0.5 ק"מ מהכביש

סיאד

815

סוף יוני 1941

סיאד

בית הקברות היהודי

 

 

ח' תמוז-תש"א (3.7.41)

סיאד

ע"י הכפר היהודי

 

 

ט"ז מנחם-אב תש"א (9.8.41)

מאז'ייק

בקרבת בית הקברות היהודי

סימנה

662

כ' אלול תש"א (12.9.41)

סימנה

חורשת קאלסנינקאי, 3 ק"מ מסימנה

סלוק

917

ט"ז מנחם-אב תש"א (9.8.41)

סלוק

יער סונגארד, 10 ק"מ דרומית מזרחית מסלוק

 

 

ג' אלול תש"א (26.8.41)

סלוק

בקרבת אנטלייפט ביער פאז'מיס

סלט

174

ג' אלול תש"א (26.8.41)

פוסבול

חורשת ז'אדייק

סלנט

670

ט"ז תמוז תש"א (10.7.41)

סלנט

על שפת הנהר

 

 

כ"ה תמוז תש"א (20.7.41)

סלנט

8 ק"מ מסלנט, כ- 3 ק"מ משאטייק

 

 

יולי 41

סלנט

בית הקברות היהודי

סמילישוק

274

ט"ו תשרי תש"ב (6.10.41)

סמילישוק

200 מ' מסמילישוק צפונית מערבית

ססיק

125

ו' או ז' תמוז תש"א (1/2.7.41)

ססיק

2 ק"מ מססיק

ספיזישוק

393

אמצע אוגוסט 1941

ספיזישוק

ק"מ אחד מספיזישוק ע"י הכפר דייווגאילה

 

 

י"ב אלול תש"א (4.9.41)

ספיזישוק

מבואות מזרחיים של ספיזישוק

סקופישוק

215

כ"ב-כ"ג מנחם-אב תש"א (15-16.8.41)

ראקישוק

חורשת השדים, 5 ק"מ מראקישוק

סרדניק

449

ה' אלול תש"א (28.8.41)

י"א אלול תש"א (3.9.41)

וילקי

סרדניק

יער פקרגלה

2 ק"מ מסרדניק

סרהיי

880

י"ט אלול תש"א (11.9.41)

סרהיי

3 ק"מ מסרהיי, חורשה ע"י האגם

סנבה

פבירז'ה

1

נרצחו שם יהודים, מקום ותאריך לא ידועים

פגיר

83

תאריך לא ידוע

פגיר

מקום לא ידוע

פודז'לווה

364

יולי-אוגוסט 1941

פודז'לווה

בית הקברות היהודי

 

 

י"ג אלול תשא (5.9.41)

וילקומיר

פיבוניה

פולנגן

455

כ"ז סיון תש"א (22.6.41)

פודז'לווה

בית הקברות היהודי

 

 

ה' תמוז תש"א(22.6.41)

פולנגן

מחנה הפיונרים

 

 

א' אלול תש"א (24.8.41)

פולנגן

שפת הים ע"י ההר "בירוטה"

 

 

א' אלול תש"א (24.8.41)

פולנגן

יער קונגישקיאי, 4 ק"מ מפולנגן

פומפיאן

372

ג' אלול תש"א (26.8.41)

פוסבול

חורשת ז'אדייק, 4 ק"מ מפוסבול

פון

58

י"ז אלול תש"א (9.9.41)

בוטרימנץ

ע"י הכפר קלידז'נאי

פוניבז'

6856

אמצע יולי 1941

פוניבז'

פאיוסט

 

 

כ"ו תמוז תש"א (21.7.41)

פוניבז'

יער קונגישקיאי, 4 ק"מ מפולנגן

 

 

א'אלול תש"א (24.8.41)

פוניבז'

פאיוסט, מטווח הקסרקטינים

 

 

יולי-ספטמבר 1941

פוניבז'

יער קאיזרלינג, 2 ק"מ מפוניבז

פונידל

611

ב' אלול תש"א (25.8.41)

רקישוק

אנטנושה, 5 ק"מ מראקישוק

פוסבול

748

ג' אלול תש"א (26.8.41)

פוסבול

חורשת ז'אדייק, 4 ק"מ מפוסבול

פופיליאן

257

כ"ג תמוז תש"א (18.7.41)

פופוליאן

יער שאודינה, 8 ק"מ מפופיליאן

 

 

י"א תשרי תש"ב (2.10.41)

ז'גר

בגן העיר

פוקרוי

454

ט"ו תמוז תש"א (10.7.41)

פוקרוי

בסביבת פוקרוי, מקום בלתי ידוע

 

 

י"א מנחם-אב תש"א (4.8.41)

פוקרוי

חורשה, 3 ק"מ דרומית מזרחית מפוקרוי

פושוויטין

274

י"א תשרי תש"ב (2.10.41)

ז'גר

גן העיר

פושלאט

248

אין מידע

 

 

פיורה

 

כ"ד אלול תש"א (16.9.41)

שילל

יער טובינאי, 7 ק"מ משילל

פילווישוק

961

ו' אלול תש"א (29.8.41)

פילווישוק

1.5 ק"מ מפילווישוק

 

 

כ"ג אלול תש"א ((15.9.41)

פילווישוק

1.5 ק"מ מפילווישוק

פיניאבה

58

א' אלול תש"א (24.8.41)

פוניבז'

איוסט

פיקלן

268

ט"ו מנחם-אב תש"א (9.8.41)

פוניבז'

פאיוסט

פלוטל

150

סוף יוני 1941

פלוטל

לרגלי ההר בוקשטקלניס כ- 500 מ' מפלוטל

 

 

ז' אלול תש"א (30.8.41)

טלז

גירוליאי

 

 

יולי-נובמבר 1941

פלוטל

3 ק"מ מפלוטל ע"י הכפר לאומלנקאי

פלונגיאן

1861

כ'-כ"א תמוז תש"א (15-16.7.41)

פלונגיאן

4 ק"מ מפלונגיאן ע"י הכפר קאושן

 

 

כ' תמוז תש"א (15.7.41)

פלונגיאן

בקרת פלונגיאן, בחורשה ע"י מילשאיץ

פנימוניק

102

יש להניח שהועברו לראקישוק

 

 

פנשישוק

 

ט' תשרי תש"ב (30.9.41)

טרוק

3 ק"מ מטרוק על חוף האגם ביער

פצ'ינל

 

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

קרוק

1.5 ק"מ מקרוק בכיוון לרסיין

פקון

51

ה'-י"א אלול תש"א (28.8-2.9.41)

גודלווה

ק"מ אחד מגודלווה

פראווינישוק

 

יוני-אוקטובר 1941

פראווינשוק

הרבה קברים בלתי מסומנים

פרן

954

ג' אלול תש"א (26.8.41)

פרן

בקצה הצפוני של פרן על שפת הניימן

ציטוביאן

221

ל' סיון תש"א (25.6.41)

ציטוביאן

ביער ע"י הר שפירא

 

 

י"ט מנחם-אב תש"א (12.8.41)

ציטוביאן

ביער ע"י הר שפירא

צייקישוק

324

י"א אלול תש"א (3.9.41)

וילון

ביער ע"י הנחל גיסטה, 2 ק"מ מווילון

קובארסק

436

יולי 1941

קובארסק

כפר פומפוצ'יאי על נהר השוואנטה

 

 

י"ג אלול תש"א (3.9.41)

וילקומיר

פיבוניה

קובנה

25079

ל' סיון – א' תמוז תש"א (25-26.6.41)

סלאבודקה

סלאבודקה, בית הקברות הישן

 

 

ב' תמוז תש"א (27.6.41)

קובנה

מוסך "ליטוקיס"

 

 

י"ב-י"ג תמוז תש"א (7-8.7.41)

קובנה

הפורט השביעי

 

 

ט"ו מנחם-אב תש"א (8.8.41)

קובנה

הפורט הרביעי

 

 

כ"ה מנחם אב תש"א (18.8.41)

קובנה

הפורט הרביעי

 

 

ה' תשרי תש"ב (26.9.41)

קובנה

הפורט התשיעי

 

 

י"ג תשרי תש"ב (4.10.41)

קובנה

הפורט התשיעי

 

 

י"ג תשרי תש"ב (4.10.41)

קובנה

בית החולים בגיטו

 

 

ח' מרחשון תש"ב (29.10.41)

קובנה

הפורט התשיעי

 

 

16.11-15.12.41

קובנה

הפורט התשיעי

 

 

כ"א אדר א' תש"ב (10.3.42)

קובנה

הפורט התשיעי

 

 

כ"ט שבט תש"ג (4.2.43)

קובנה

הפורט התשיעי

 

 

ג-ד ניסן תש"ד (27-28.3.44)

אושוויץ

משרפות אושוויץ

 

 

כ"א תמוז תש"ד (12.7.44)

סלבודקה

הגיטו

 

 

כ"ה תמוז תש"ד (16.7.44)

סלבודקה

הגיטו

קול

804

ד'מוזתש"א (29.6.41)

קול

ע"י הכפר וישטוביאן, 13 ק"מ

קופישוק

1471

ג' תמוז תש"א (28.6.41)

קוישוק

יער פאיאדופה, "פאיאדופער וואלד" באדמת ביצה

 

 

ספטמבר 1941

קופישוק

מאחורי הכנסיה ובבית הקברות היהודי

קופצ'ווה

187

י"ג מרחשון תש"ב (3.11.41)

לזדיי

1 ק"מ מלזדיי, ע"י הכפר קאטקישקס

קוקטישקה

172

ו' אלול תש"א (29.8.41)

אוטיאן

יער ראשה, 2 ק"מ מאוטיאן

קורקלי

181

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

וילקומיר

יער פיבוניה

קורשאן

841

כ"א תמוז תש"א (16.7.41)

קורשאן

יער פאדארביאי, 3.5 ק"מ מקורשאן

 

 

י"א תשרי תש"ב (2.10.41)

ז'גר

גן העיר

קושידאר

596

ה' אלול תש"א (28.8.41)

קושידאר

6 ק"מ מקושידאר ע"י הכפר ולאדיקישקיס.

חורשת קושידאר, תעלות ואסילייב

קיידן

4128

סוף יוני 1941

קיידן

יער הבורי

 

 

כ"ח תמוז תש"א (23.7.41)

קיידן

יער באבנאי, 8 ק"מ מקיידן

 

 

ה' אלול תש"א (28.8.41)

קיידן

2 ק"מ מקיידן על גדות נהר הסמילגה

קלוביאן

21

כנראה י"א מנחם-אב תש"א (4.8.41)

קיידן

2 ק"מ מקיידן על דות נהר הסמילגה

קלוריה

1233

י"ד תמוז תש"א (9.7.41)

קלווריה

הר אוריאס, 3 ק"מ מקלווריה

 

 

ט' אלול תש"א (1.9.41)

מרימפול

מטווח הקסרקטין

קלטינאן

130

כ"ד אלול תש"א (16.9.41)

שילל

יער טובינאי

קליקול

 

ט"ז מנחם-אב תש"א (29.7.41)

קלם

2 ק"מ מקלם

קלם

2000

י"א תשרי תש"ב (2.10.41)

קלם

2 ק"מ מקלם

קמאי

336

כ"ב-כ"ג מנחם-אב תש"א (15-16.8.41)

רקישוק

חורשת ולניאדובה, 5 ק"מ

 

 

ב' אלול תש"א (25.8.41)

רקישוק

חורשת ולניאדובה, 5 ק"מ

קרוז'

660

כ"ז תמוז תש"א (2.9.41)

קרוז'

יער קופרה, 7 ק"מ מרקישוק

 

 

י' אלול תש"א (2.9.41)

קרוז'

מאדז'וקלניס, ק"מ אחד צפונית מערבית מקרוז'

קרון

241

כ"ב מנחם אב תש"א (15.8.41)

לא ידוע

 

קרוק

527

י"ג אלול תש"א (5.9.41)

קרוק

1.5 ק"מ מקרוק בכביש לרסיין

קרוק

184

י"א תשרי תש"ב (2.10.41)

ז'גר

גן העיר

קרוקי

 

כ"א תמוז תש"א (16.7.41)

שקי

חורשה, 1.5 ק"מ משקי

 

 

י"ב אלול תש"א (4.9.41)

ספיזישוק

מבואות מזרחיים של ספיזישוק

קורטינגה

904

א' תמוז תש"א (26.6.41)

קרטינגה

ע"י פרישמונט בדרך לפולנגן

 

 

ג' תמוז תש"א (28.6.41)

קרטינגה

ע"י פרישמונט בדרך לפולנגן

 

 

ט"ו-כ"ג תמוז תש"א (11-18.7.41)

קרטינגה

בית הקברות היהודי

קרינצ'ין

37

ג' אלול תש"א (26.8.41)

פוסבול

חורת ז'דייק

קרקינובה

527

יולי 1941

קריקינובה

"שדות הכומר" וכן בדה שבין גשר האבן והנהר

 

 

כ"ד מנחם אב תש"א (17.8.41)

קריקינובה

ק"מ אחד מקרקינובה, עלגדות הנחל ז'יניפירשה

ראודונה

55

לא ידוע

הועברו ונרצחו כנראה ביורבורג או ברסיין

 

רדווילישוק

847

י"ז תמוז תש"א (12.7.41)

רדווילישוק

חורשה, ק"מ אחד ממרכז העיר

 

 

י"א תשרי תש"ב (2.10.41)

ז'גר

גן העיר

רדייק

 

ו' אלול תש"א (29.8.41)

אוטיאן

יער ראשה

רוגובה

593

א-ב אלול תש"א (24-25.8.41)

פוניבז'

פאיוסט

רודומין

98

י"ג מרחשון תש"ב (3.11.41)

לזדיי

ע"י הכפר קטקישוק, ק"מ אחד מלודיי

רווליה

173

י"א מנחם אב תש"א (4.8.41)

פוקרוי

חורשה, 3 ק"מ מפוקרוי

רומשישוק

288

יולי-אוגוסט 1941

רומשישוק

הגדה הימנית של נהר פרביינה

 

 

ו' אלול תש"א (29.8.41)

רומשישוק

יער צפונית מערבית מנהר פרביינה

 

 

י"ב אלול תש"א (4.9.41)

פראווינישוק

5 ק"מ מרומשישוק בקרבת מנסרת העצים וביער

ריטובה

868

כ'-כ"א תמוז תש"א (15-16.7.41)

טלז

וישוביאן

 

 

ו' אלול תש"א (29.8.41)

טלז

גירוליאי

רמיגולה

480

כ"ח מנחם-אב תש"א (21.8.41)

פוניבז'

פאיוסט

רסיין

2168

ה' מנחם אב תש"א (29.7.41)

רסיין

בקרבת הכפר זווילישקס

 

 

ו' אלול תש"א (29.8.41)

רסיין

ע"י הכפר קלנויאי, 6 ק"מ מערבית דרומית מרסיין

רקישוק

2210

כ"ב-כ"ג מנחם-אב תש"א (15-16.8.41)

רקישוק

חורשת ולניאדובה, 5 ק"מ מרקישוק

 

 

ב' אלול תש"א(25.8.41)

רקישוק

אנטנושה, 5 ק"מ מרקישוק

 

 

יולי 1941

רקישוק

יער ויז'ונאי, 9 ק"מ מרקישוק

 

 

יולי 1941

רקישוק

יער סטפוניאי, 5 ק"מ מרקישוק

שאודינה

 

י' תמוז תש"א (5.7.41)

שקי

1.5 ק"מ צפונית לשקי

 

 

סוף יולי 1941

שאודינה

2 ק"מ משאודינה, בדרך לסודארג

שדובה

921

אמצע אוגוסט 1941

שדובה

מאחורי הכפר קאוללושקי

 

 

ב'-ג' אלול תש"א(25-26.8.41)

שדובה

יער ליאודישקיאי, 10 ק"מ משדובה.

 

 

 

 

בשני מקומות: האחד 400 מ' צפונית

מהדרך שדובה לגצ'אי, והשני –

900 מ' צפונית מערביתמהדרך

שוולי

5360

ד' תמוז תש"א (29.6.41)

שוולי

יער קוז', 15 ק"מ משוולי

 

 

יוני-מחצית יולי 1941

שוולי

יער קוז', 15 ק"מ משוולי

 

 

י"א אלול תש"א (3.9.41)

שוולי

יער קוז', 15 ק"מ משוולי

 

 

י"ד אלול תש"א (6.9.41)

שוולי

יער קוז', 15 ק"מ משוולי

 

 

י"ח אלול תש"א (10.9.41)

שוולי

יער גוברניה

 

 

כ' אלול תש"א (12.9.41)

שוולי

יער גוברניה

 

 

כ"א אלול תש"א (13.9.41)

שוולי

יער גוברניה

 

 

ז' מרחשון תש"ד (5.11.43)

אושוויץ

 

שוולן

237

י"א תשרי תש"ב (2.10.41)

ז'גר

גן העיר

שווקשנה

519

ב' תמוז תש"א (27.6.41)

שווקשנה

בית הקברות היהודי ע"י הכפר שאודוויצ'יאי

 

 

כ"ד תמוז תש"א (19.7.41)

ניישטוטטאווריג

 

 

 

א' דראש השנה תש"ב (22.9.41)

שווקשנה

בקרבת הכפרים אינקאקליאי וראודישקה

שוקיאן

519

ו' אלול תש"א (29.8.41)

שוקיאן

5 ק"מ משוקיאן

שט

440

ה' אלול תש"א (28.8.41)

קיידן

2 ק"מ ממרכז קיידן, בגדה השמאלית של נהר הסמילגה

שידלובה

365

כ"ב-כ"כ מנחם-אב תש"א (15-16.8.41)

שידלובה

6 ק"מ מלידוביאן ע"י הכפר פאדוביסה

 

 

כ"ח מנחם-אב תש"א (21.8.41)

שידלובה

בקרבת לידוביאן בחולות הכפר ריבוקאי

שילל

670

י"ב-י"ג תמוז תש"א (7-8.7.41)

שילל

בית הקברות היהודי

 

 

כ"ד אלול תש"א (16.9.41)

שילל

יער טובינאי, 7 ק"מ מהכביש

 

 

 

 

שילל-טובינאי, 2 קברים:

1 – 300 מט' צפונית מטובינאי;

2 – 350 מ' דרומית מסובינאי

שימקאיץ'

41

אין מידע, יש להניח שנרצחו ברסיין בקרבת הכפר זולישקיס

 

 

שירווינט

1053

כ"ו אלול תש"א  (18.9.41)

וילקומיר

פיבוניה

שקוד

1310

ד' תמוז תש"א (29.6.41)

שקוד

בעיר בככר שלפני מועדון ה"שאלויסטים" לשעבר.

 

 

ה-ז תמוז תש"א (30.6-2.7.41)

שקוד

3 ק"מ משקוד ע"י הכפר קולאי,

0.5 ק"מ מתחנת הרכבת

 

 

כ"ב-כ"ג מנחם אב תש"א (15-16.8.41)

קרטינגה

כפר דימיטרובה

שקודוויל

1017

כ"ו תמוז תש"א (21.7.41)

שקוודיל

יער פוז'אי, 4 ק"מ משקודוויל

 

 

כ"ד אלול תש"א (16.9.41)

שקוודיל

22 ק"מ מטאווריג, יער גריבאלאוקאי

שקומיאן

128

ו' אלול תש"א (29.8.41)

אניקשט

ק"מ אחד מאניקשט

שקי

1281

י' תמוז תש"א (5.7.41)

שאקי

1.5 ק"מ צפונית לשאקי

 

 

כ"א אלול תש"א (13.9.41)

שאקי

1.5 ק"מ צפםונית לשאקי

ששוויל

129

יולי-אוגוסט 1941

וילקומיר

פיבוניה

 

 


הורד קובץ כעת
בניית אתריםבניית אתרים

שד' דוד המלך 1 תל אביב 6495301 1 David Hamelech Tel Aviv  

טלפון phone 03 696-4812

                          Sun-Thur 9:00-13:00 ----- א'-ה' 9:00-13:00                             

משרד  office litjews@bezeqint.net