English / The Towns / קובנה Kaunas/ Kovno


<Back                      

                       District of Kaunas / Kovno

Acus Jonas 1908 –  Kaunas

Adomaitis Edvardas –  Kaunas

Adomaitis Kazys –  Kaunas (Forts)

Adomavicius Kazys –  Kaunas+District+

Adomavicius Matas  – Kaunas

Adomonis Modestas –  Kaunas (Forts)

Adomonis Vladas –  Kaunas (Forts)

Adukonis Andrius –  Kaunas

Akmenskas Stasys –  Kaunas (Forts)

Albikas Juozas –  Kaunas

Alekna –  Jonava

Aleknavicius –  Kaunas (+Lietukis)

Aleksaitis Justinas –  Kaunas

Aleksiejus Viktoras –  Kaunas (Forts)

Aleksynas Juozas –  Kaunas (Forts)

Alesiunas Jonas –  Kaunas

Aleskevicius Vincas –  Kaunas (Forts)

Alijosius Stasys –  Kaunas (Forts)

Alisauskas Adomas –  Kaunas (Forts)

Alvikas Antanas –  Kaunas

Ancerevicius Liudas –  Kaunas

Andrejauskas Vladas –  Kaunas

Andrianas Feliksas –  Kaunas

Andrijonas Antanas –  Kaunas (Forts)

Andrijonas Jonas –  Kaunas (Forts)

Andriukaitis Antanas –  Kaunas

Andriuskevicius Petras –  Kaunas (Forts)

Angliskas Kestutis –  Vilkija

Aniulonis Vacys –  Kaunas (F orts)

Amanaitis Jurgis –  Veliuona

Antanavicius Alfonsas –  Kaunas

Antanavicius Kazys –  Jonava

Antanavicius Pranas –  Kaunas (Forts)

Arkauskas Benediktas –  Kaunas (Forts)

Arlauskas Jonas –  Kaunas

Arlauskas Zigmas –  Kaunas (Forts)

Armonas Anicetas –  Kaunas

Arzuomaitis Kazys –  Kaunas (Forts)

Asmantas Povilas –  Kaunas (Forts)

Astrauskas Vincas –  Kaunas

Asoklis Vincas (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Astrauskas Leonas –  Kaunas (Forts)

Astrauskas Pranas –  Kaunas (Forts)

Audiejaitis Juozas –  Kaunas (Forts)

Augaitis Alfonsas –  Kaunas (Forts)

Augonis Stasys –  Kaunas

Augulis Vaclovas –  Kaunas

Augustaitis Pranas –  Kaunas

Augustinavicius –  Pakuonis

Aukstaitis Henrikas –  Kaunas (Forts)

Ausrotas Bronius (Lt.) –  Kaunas (Forts+)

Autukas Kazys –  Jonava

Babkaitis Pranas –  Raudondvaris

Babonas Bronius –  Kaunas (Forts)

Badziunas Antanas –  Kaunas

Bagdonas Algirdas –  Kaunas (Forts)

Bagdonavicius Erslovas –  Kaunas+District+

Bagdonavicius Jonas –  Kaunas

Bajorunas Stasys –  Kaunas

Bakaitis Juozas –  Kaunas (Forts)

Bakanavicius Petras –  Kaunas (Forts)

Bakarevicius Boleslovas –  Kaunas (Forts)

Baksys Antanas –  Kaunas+

Bakteriunas Stasys –  Kaunas (Forts)

Balcaitis Pranas –  Kaunas (Forts)

Balciunaitis Jonas –  Kaunas

Balciunas Kazys –  Kaunas (Forts+)

Balciunas Petras –  Kaunas+District+

Balciunas Povilas Ltn. –  Kaunas

Balinskas Petras –  Kaunas

Balinskas Povilas –  Kaunas

Balnis Alfonsas –  Kaunas

Balsys Antanas –  Kaunas (Forts)

Baltaska Bronius –  Kaunas

Baltrunas Stepas –  Kaunas

Baltrusaitis Vaclovas –  Kaunas (Forts)

Baltrusonis Anicetas –  Kaunas (Forts)

Bamajunas Vladas –  Kaunas (Forts)

Bandzinskas Antanas –  Kaunas (Forts)

Banevicius Jurgis –  Kaunas (Forts)

Baniavicius Jonas –  Kaunas (Forts)

Banionis Matas –  Kaunas

Bankovicius Antanas –  Kaunas (Forts)

Banys Petras –  Kaunas

Baranauskas Jonas –  Kaunas (Forts+)

Baranauskas Pranas –  Kaunas (F orts+ )

Barbaravicius Petras –  Kaunas (Forts)

Bardauskas Antanas –  Kaunas

Bardauskas Juozas –  Kaunas

Barkauskas Jokimas –  Kaunas (Forts+)

Barkauskas Jonas –  Kaunas (Forts+)

Barklinis Stepas –  Kaunas

Barkunas –  Kaunas (Forts)

Barscauskas Pranas –  Kaunas

Barstinskas Juozas –  Kaunas+District+

Barstys Stasys –  Kaunas

Bartkus –  Zapyskis

Bartkus Pranas –  Kaunas

Bartkus Viktoras –  Kaunas (Forts)

Bartusius Stasys –  Veliuona

Barzda Juozas (Lt). –  Kaunas (Forts+Pogroms)

Barzda Juozas, army officer; a cruel sadist murderer; participated in the killing of thousands of innocent people - men, women and children -in Lithuania and the Soviet Union. One of the command­ers of the 1st (13st) and 2nd (12) Battalions

 

Bastys Pranas –  Kaunas

Batvila Jonas –  Kaunas

Baublys Bronius –  Kaunas

Baukunas Henrikas –  Kaunas

Becelis Aleksas –  Kaunas (F orts+)

Begdonas Stasys –  Kaunas (Forts)

Bekampis Konstantis –  Kaunas

Beksa Martynas –  Kaunas (Forts)

Benderis Kazys –  Kaunas

Bendzevicius Jonas –  Kaunas (Forts+)

Bendzius Antanas –  Kaunas

Bendzius Stasys –  Kaunas (Forts)

Benelis Vladas –  Kaunas (Forts)

Beninskis Pranas –  Kaunas (Forts)

Bereckas Kazys –  Kaunas (F orts+)

Berlinskis Jurgis –  Kaunas (Forts)

Bemotas Povilas –  Kaunas

Bemotavicius Jonas –  Kaunas

Biguzas Ramualdas –  Kaunas

Bilinskas Jonas –  Kaunas

Binkevicius Izidorius –  Kaunas

Bironas Jonas –  Kaunas

Birontas Adolfas 1886 Colonel –  Kaunas

Bislys Balys –  Kaunas

Bizys Viktoras –  Kaunas (Forts)

Blackys Valentinas –  Kaunas

Bladzianauskas Antanas –  Kaunas

Blazaitis Stasys –  Kaunas

Blazys Antanas –  Kaunas

Blazys Juozas –  Kaunas

Blebertas Albinas –  Kaunas+District+

Blekeraitis Albinas –  Kaunas (Forts)

Blotarys Stasys –  Kaunas (Forts)

Braniskas Edvardas –  Kaunas (Forts)

Brauskis (Dep.Chiet) –  Kaunas (9th Fort)

Brazaitis Valentinas –  Zapyskis

Brazauskas –  Kaunas

Brazenas Julius –  Kaunas

Brazenas Jurgis –  Kaunas+Distriet+

Breneius Petras –  Kaunas

Bredis Alfonsas –  Kaunas

Bucevieius Viktoras –  Kaunas(F orts)

Bucmys Steponas –  Kaunas (Forts)

Bude Jonas –  Kaunas (Forts)

Budreika Bronius –  Kaunas (Forts)

Budrys Aleksas –  Kaunas

Budrys Jonas –  Kaunas

Budrys Juozas –  Kaunas (Forts)

Builis Leonas –  Kaunas

Buividas Izidorius –  Kaunas (Forts)

Bukaitis Petras –  Kaunas

Buksnys Saliamonas –  Kaunas

Bumeris Pijus –  Kaunas (Forts)

Burba Jonas –  Kaunas

Burba Kostas –  Kaunas

Burba Pranas –  Kaunas

Burdulis Petras –  Kaunas (Forts)

Burokas Juozas –  Kaunas (Forts)

Burokas Kazys –  Kaunas (Forts)

Butas Nikolajus –  Praveniskys C.C.

Butenas Jurgis –  Kaunas (Forts)

Butkevieiius Antanas –  Kaunas (Forts)

Butkevieius Liudvikas (Colonel) –  Kaunas

Butkunas Andrius –  Raudondvaris

Butkunas Andrius (Colonel) –  Kaunas (Forts)+

Butkus Aleksas –  Kaunas

Butkus Benediktas –  Raudondvaris

Butkus Juozas –  Kaunas (Forts)

Butkus Petras –  Kaunas (Forts)

Butvilas Meeys –  Kaunas

Butvilavieius Julius –  Kaunas

Byla Alfonsas –  Kaunas (+Lietukis)

Bzezkis Edmondas –  Kaunas

Cekavieius Vladas –  Kaunas (Forts)

Cepaitis Aleksas –  Kaunas (Forts)

Cepaitis Jonas –  Kaunas (Kaunas)

Cepas Ramualdas –  Kaunas

Cepskas Jonas –  Kaunas (Forts)

Cerepka Vaclovas –  Kaunas (Forts+)/Raudondvaris

Cemius Napoleonas (Lt.) –  Kaunas

Cemius Robertas –  Kaunas (Forts)

Cervinskas Juozas  – Kaunas

Cesekas Simonas –  Kaunas (Forts)

Cikota Vincas –  Raudondvaris

Cirvinkas Balys –  Kaunas (Forts)

Ciuksys Bronius –  Kaunas+District+

Ciuoderis Albinas –  Kaunas

Ciurinskas Kazys –  Kaunas

Civilis Ignas –  Kaunas

Cizauskas Antanas –  Kaunas (Forts)

Dabunskas Vladas –  Kaunas (Forts)

Dagis –  Kaunas

Dagys Anatolius (Lt.) –  Kaunas (Forts+)

Dailida –  Vilkija/Cekiske/Seredzius/Veliuona

Dailidonis –  Vilkija/Cekiske/Seredzius/Veliuona

Dalyla Jonas –  Vilkija

Damasevicius –  Karolis Kaunas

Dambrauskas –  Celestinas Kaunas

Dambrauskas –  Stepas Kaunas ~

Daminaitis Kazys –  Kaunas

Danilevicius Antanas –  Kaunas+District+

Danilevicius H. –  Kaunas+

Danilevicius Vincas (Capt.) –  Kaunas (Forts)

Dargis Juozas –  Kaunas (Forts)

Daugmaudis Kazys –  Kaunas (Forts)

Daugnora Vladas –  Kaunas

Daukantas Adomas –  Kaunas (Forts)

Daukintis Antanas –  Kaunas (Forts)

Dauksa Aleksandras –  Kaunas

Dauksa Vincas –  Kaunas

Dauneravicius Juozas –  Kaunas (Forts)

Daunys Edvardas –  Kaunas

Dautartas Leonas –  Kaunas

Dautartas Vytautas –  Raudondvaris

Degutis Kazys –  Kaunas

Deikas Stasys –  Kaunas (Forts)

Delbogas Feliksas –  Kaunas

Dereskevicius Kazys –  Kaunas

Dicius Algirdas (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Dikinis Algimantas –  Kaunas

Dikinis Daumantas –  Kaunas

Dilginas Jonas –  Kaunas (Forts)

Dirkis Povilas –  Kaunas

Dizys Viktoras –  Kaunas (Forts)

Dobilevicius Vytautas –  Kaunas (Forts)

Dobrovolskis Aleksandras –  Kaunas

Dolgacas Simonas –  Jonava

Dombrauskas Henrikas –  Kaunas

Dovidavicius Mykolas –  Kaunas (Forts)

Dovydaitis Mykolas –  Kaunas

Drangelis Cpt. –  Kaunas

Dubauskas Vincas –  Kaunas

Dubauskas Petras –  Kaunas (Forts)

Dubinskas Jonas –  Kaunas+District+

Dubinskas Mykolas (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Dublinskas Alfonsas –  Kaunas (Forts)

Duda Vladas –  Kaunas (Forts)

Dudas Rapolas –  Kaunas (Forts)

Dudenas Mikas –  Kaunas (Forts)

Dumasius Jurgis –  Kaunas (Forts)

Dunauskas Bronius –  Kaunas

Dunauskas Juozas –  Kaunas

Dutkus Bronius –  Kaunas (Forts)

Dvaranauskas Kazys –  Kaunas (Forts)

Dvilaitis Stasys –  Kaunas

Dzenkaitis Juozas –  Kaunas

Eismontas Petras –  Kaunas

Erdvys Petras –  Kaunas

Etneris Povilas –  Kaunas (Forts+)

Federavicius Jonas –  Kaunas

Ferensas (Major, Comm. of "partisans") Kaunas (Forts+Pogroms)

Gabrilaitis Antanas –  Kaunas

Gaigalas Adolfas (Capt.) –  Kaunas (Forts)

Gailiunas Stasys –  Kaunas (Forts)

Gajauskas Juozas –  Kaunas

Galaunis Vincas –  Kaunas

Galinauskas Juozas –  Kaunas (Forts)

Galinis Lionginas –  Kaunas

Galkinas Aleksejas –  Praveniskys C.C.

Galminas Jonas –  Kaunas (Forts)

Garmus Tadas –  Kaunas (Forts)

Garsva Stasys –  Kaunas (Forts)

Gaule Jonas –  Kaunas

Gavenas Vladas (Capt.) –  Kaunas (Forts+ )

Gazauskas Bronius –  Kaunas (Forts)

Gazenas Norbertas (Capt.) –  Kaunas (Forts)

Gecas Tomas –  Kaunas

Gecas Vytautas –  Kaunas (Forts)

Gedminas Povilas –  Kaunas (Forts)

Gedutis Alfonsas –  Kaunas (Forts)

Gentvila Benediktas –  Kaunas

Gercius –  Kaunas

Gervinas Stasys –  Kaunas (Forts)

Getvinskas Kazys –  Kaunas (Forts)

Giliauskas Titas –  Kaunas

Gilius Juozas –  Kaunas

Gineika Antanas –  Jonava

Gineitis Vladas –  Jonava

Girdvainis Juozas –  Kaunas

Giruckas Bronius –  Kaunas

Glebus Juozas –  Kaunas (Forts)

Gliandelis Juozas –  Kaunas

Glinskis Alfonsas –  Kaunas

Glinskis Mykolas –  Kaunas

Gobuzis Antanas Kaunas

Goga Edvardas –  Kaunas (Forts)

Grabauskas Juozas –  Kaunas (Forts)

Gracius Remesas –  Kaunas

Grajauskas Petras –  Kaunas

Greblikas Vladas –  Kaunas+District+

Gricius Stasys –  Kaunas+District+

Grigaitis Antanas –  Kaunas

Grigaitis Mecys –  Kaunas (Forts)

Grigalevicius –  Babtai

Grigaliunas (Agronomist) –  Jonava

Grigaliunas Povilas (Lt.) –  Kaunas

Grigaliunas Vincas –  Kaunas+District+

Grigaliunas Vytautas –  Kaunas

Grigaliunas Zigmas –  Kaunas

Grigas Vytautas –  Kaunas (Forts)

Grigonis Jonas –  Kaunas (Forts)

Grimas Antanas –  Kaunas

Grinevicius Vladas –  Kaunas

Grinevicius Vytautas –  Kaunas

Grinius Aleksas (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Grinius Jonas –  Kaunas (Forts)

Griska Albinas –  Kaunas

Griskevicius Vaclovas –  Kaunas

Grite Jonas –  Kaunas (Forts)

Grivacauskas Jonas –  Kaunas (Forts)

Grusas Feliksas (Lt.) –  Raudondvaris

Grusys Juozas –  Kaunas

Grybinas A. (Capt.) –  Kaunas (Forts+)

Gubkauskas Julius –  Kaunas (Forts+)

Gudaitis –  Vilkija/Cekiske/Seredzius/Veliuona

Gudauskas Kazys –  Kaunas+District+

Gudelis Antanas –  (Lt.) Kaunas

Gudynas Juozas –  Kaunas

Gumevicius Juozas –  Kaunas (Forts)

Gutauskas Stasys –  Jonava

Gutkevicius Feliksas –  Vandziogala

Guzelis Kazys –  Kaunas

Guzionis Stasys –  Kaunas (Forts)

Igliukas Boleslovas –  Kaunas (Forts)

Ignatavicius Jonas –  Kaunas

Ilya Stasys (Priest) –  Kaunas

Imbrasas Jonas –  Kaunas (Forts)

Impulevicius Antanas (Major) –  Kaunas(F orts+ )+ Bat.

Isaievas Viktoras –  Kaunas

Isganaitis Juozas –  Kaunas

Ivanauskas Algirdas –  Kaunas (Forts)

Ivanauskas Juozas –  Kaunas

Jablonskas Juozas –  Kaunas

Jacauskas Vincas –  Kaunas

Jagutis Stasys –  Kaunas

Jakimavicius Jonas –  Kaunas (Forts)

Jakstas Jonas –  Kaunas

Jakstas Juozas –  Kaunas (Forts)

Jakstonis Antanas –  Kaunas (Forts)

Jakstys Juozas –  Kaunas (Forts)

Janavicius Zigmas –  Kaunas

Jancauskas Petras –  Kaunas (Forts)

Jancauskas Pranas –  Kaunas

Jancokas Pranas –  Kaunas

Jankauskas Antanas –  Kaunas

Jankauskas Jonas (Capt.) –  Kaunas+

Jankauskas Povilas –  Kaunas

Jankauskas Simonas –  Kaunas

Jankauskas Stasys –  Kaunas

Jankunas Aleksas (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Jankunas Antanas –  Kaunas (Forts)

Jankunas Petras –  Kaunas (Forts)

Jankus Kazys –  Kaunas (Forts)

Janukaitis Antanas –  Kaunas

Janusauskas Justinas –  Babtai

Janusevskis Antanas –  Babtai

Januskevicius Jonas Jonava

Januska Antanas –  Kaunas

Januskevicius Aleksas –  Kaunas+District+

Janys Steponas –  Kaunas

Jaras Juozas –  Kaunas

Jarusevicius Juozas –  Kaunas

Jasilionis Jonas –  Kaunas

Jasiunas Edmundas –  Kaunas

 Jaskevicius –  Zapyskis

Jaskevicius Jonas –  Kaunas

Jautartas Jonas –  Raudondvaris

Jekolaitis Antanas –  Kaunas

Jencius Juozas –  Kaunas (Forts)

Jirsa Jurgis –  Kaunas

Jocevicius Petras –  Kaunas (Forts)

Jokubauskas Norbertas (Lt.) –  Kaunas

Jomantas Alfonsas –  Kaunas

Jonaitis Ignas –  Babtai/Vandziogala

Jonaitis Stasys –  Kaunas (Forts)

Jonavicius Arnoldas –  Kaunas (Forts)

Jucionis Juozas –  Kaunas (Forts)

Jucius Jonas –  Kaunas

Juodelis Petras –  Kaunas

Juodis Jurgis (Lt.) –  Kaunas (Forts+)+

Juodys Juozas –  Kaunas (Forts)

Juodys Zigmas –  Kaunas (Forts)+Lietukis

Juraites Klemensas –  Raudondvaris

Jurelavicius Rapolas –  Kaunas

Jurevicius Jonas (Lt.) –  Jonava

Jurevicius Juozas –  Kaunas

Jurgelaitis Ceslovas –  Kaunas

Jurgelevicius Henrikas –  Kaunas +District+

Jurgelevicius Leonas –  Kaunas+District+

Jurgelevicius Zenonas –  Kaunas+District+

Jurgelionis Povilas –  Kaunas

Jurgsaitis Antanas –  Kaunas

Jurksys Ignas –  Kaunas

Jurkunas Kazys –  Kaunas (F orts+)

Jusericius Bronislavas –  Vandziogala

Jusevicius Algirdas –  Kaunas(F orts)

Juskauskas Antanas –  Kaunas

Juskevicius Alfonsas –  Kaunas (Forts)

Juskevicius Jonas –  Kaunas (Forts)

Juskevicius Juozas –  Kaunas

Juskevicius Jurgis –  Kaunas (Forts)

Juskevicius Povilas –  Kaunas

Kacialavicius Juozas –  Kaunas (Forts)

Kaciulis Antanas –  Kaunas (Forts)

Kairys Leonardas –  Kaunas (Forts)

Kaladzinskas Antanas –  Kaunas (Forts)

Kalakauskas Edvardas –  Kaunas

Kalakauskas Vincas –  Kaunas

Kalasauskas Juozas –  Kaunas (Forts)

Kalendra Stasys –  Kaunas+District+

Kalinas Vytautas Kaunas

Kalisauskas Kazys –  Kaunas (Forts)

Kalmantas/Kalmantavicius Mykolas (Colonel) –  Kaunas (Forts+)

Kalvaitis Alfonsas –  Kaunas (Forts)

Kalvaitis Jonas –  Kaunas

Kalvelis Albinas –  Kaunas (Forts)

Kalvelis Algirdas –  Kaunas (Forts)

Kamarauskas Adolfas –  Kaunas (Forts)

Kaminskas Kazys –  Kaunas

Kaminskas M. –  Kaunas

Kananas Romualdas –  Kaunas

Kananavicius Bemardas –  Kaunas (Forts)

Kantanavicius Jeronimas –  Kaunas (Forts)

Kapciunas Juozas –  Kaunas

Kapociunas Pranas –  Kaunas

Karalius Justas –  Kaunas

Karanauskas Klemensas Kaunas

Karanauskas Pranas –  Kaunas (Forts)

Karpavicius Stanislovas –  Kaunas (Forts)

Karecas Ivanas –  Praveniskys C.C.

Kareiva Kazys –  Kaunas

Kartanas Adolfas –  Kaunas

Karzunas Edvardas –  Kaunas

Kasilauskas Marijonas –  Kaunas

Kasiulynas Leopoldas –  Kaunas

Kasperaitis Andrius –  Kaunas (Forts)

Kaujokaitis Antanas –  Kaunas (Forts)

Kavaliauskas Antanas –  Kaunas

Kavaliauskas Vladas –  Kaunas

Kazakauskas Edvardas –  Kaunas (Forts)

Kazakevicius –  Kaunas

Kazaliunas Juozas –  Kaunas

Kazeinbeinas Julius –  Kaunas (Forts)

Kazlauskas Alfonsas –  Kaunas -

Kazlauskas Juozas –  Kaunas (Forts)

Kazlauskas Kleofas –  Kaunas

Kazlauskas Petras –  Kaunas+District+

Kazlauskas Vacys –  Jonava

Kecioris Povilas –  Kaunas (Forts)

Kemeklis Aleksandras (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Kenstikaitis Petras –  Kaunas (Forts)

Kevelaitis Sigitas –  Kaunas (Forts)

Kicas Juozas –  Kaunas

Kimantas Bronius –  Kaunas

Kipas Jonas (Priest)( Gestapo ) – Kaunas

Kirkila Bronius (Capt.) –  Kaunas (Forts)

Kirvele Boleslavus –  Kaunas (Forts)

Kiseliauskas Juozas –  Kaunas (Forts)

Kisielius Telesforas –  Kaunas

Kisinis Povilas –  Kaunas (Forts)

Kiveris Juozas –  Kaunas

Kizutavicius Juozas –  Kaunas (Forts)

Klasauskas Vacys –  Kaunas (Forts)

Kleinauskas Jonas –  Kaunas (Forts)

Klevinskas Petras –  Kaunas

Klimaitis Algirdas Jonas Lt. –  Kaunas

Klimaitis Jonas (Lt.) –  Kaunas(Pogroms+Forts)

Klimas Balys –  Kaunas+District+

Klimas Ignas –  Kaunas

Klimavicius Antanas (Capt.) –  Kaunas+

Klimavicius Viktoras (Capt.) –  Kaunas+

Klimavicius Vladas (Capt.) –  Kaunas

Klipstas Petras –  Kaunas

Knyrimas Juozas –  Kaunas (Forts)

Kolicius Adolfas –  Kaunas (Forts)

Kompaitis Stepas (Major) –  Kaunas

Koncius –  Kaunas

Kondrackas Henrikas . –  Kaunas

Kondrotas Alfonsas –  Kaunas

Kopustas Juozas –  Kaunas (Forts)

Korklas –  Praveniskys C.C.

Koteikas Jonas –  Kaunas (Forts)

Krasnickas Vincas –  Kaunas (Forts)

Krasnodomskis Jonas –  Kaunas

Kraucanis Kazys –  Kaunas

Krauklys F eliksas –  Kaunas (Forts)

Kraunaitis (Colonel) –  Kaunas+

Kraunevicius Marijonas –  Kaunas

Krecmeris –  Jonava

Kregmaris –  Kaunas(F orts)

Kriksciunas Jurgis –  Kaunas

Krisciunas Jonas (Capt.) –  Kaunas+

Krisciunas Jonas –  Kaunas+District+

Krivoscenka Antanas Kaunas

Kruckauskas Kazys –  Vilkija/Seredzius/Veliuona

Kryzevicius Valentinas –  Kaunas

Kuaryo Pranas –  Kaunas (Forts)

Kubilius Juozas –  Kaunas (Forts)

Kubilius Kazys –  Kaunas (Forts)

Kubilius Stasys –  Kaunas (Forts)

Kubiliuskas Kazys –  Raudondvaris

Kulikovskis Adolfas –  Kaunas (Forts)

Kulvickas –  Kaunas(Forts)

Kulvietis Bronius –  Kaunas (Forts)

Kulvietis Vladas (Lt.) –  Jonava

Kulvinskas Bronius –  Kaunas

Kumpickas Povilas –  Kaunas

Kundrotas Vincas –  Kaunas

Kunickas Kazys –  Kaunas (Forts)

Kunickas Vladas –  Kaunas

Kunkauskas Jonas –  Kaunas (Forts)

Kuprenas Kazys –  Kaunas

Kurapka Antanas –  Kaunas

Kurapkis Juozas –  Kaunas

Kurlinkus Stasys –  Kaunas

Kurpis Jonas –  Kaunas

Kustas Antanas –  Kaunas (Forts)

Kutkevicius Feliksas –  Vandziogala

Kuzelis Antanas –  Kaunas (Forts)

Kuzelis Anupras –  Kaunas (Forts)

Kuzmickas Benediktas Kaunas(F orts)

Kuzmickas Juozas –  Kaunas

Kvederavicius Kazys –  Kaunas (Forts)

Kymantas Stasys –  Kaunas

Labutis Kazys (Lt. Colonel) –  Kaunas+

Labutis Alfonsas –  Kaunas (Forts)

Lalas Aleksas –  Kaunas

Langevicius Pranas –  Kaunas (Forts)

Lankelis Jokubas –  Kaunas

Lapienis Romualdas –  Kaunas (Forts)

Lapinskas Vaclovas –  Kaunas

Lauckas Pranas –  Kaunas+District+

Laukaitis Viktoras –  Kaunas

Laukevicius Vacys –  Kaunas (Forts)

Laukevicius Vincas –  Kaunas (Forts)

Lavisas Vladas –  Kaunas (Forts)

Lebedzinskas Antanas –  Kaunas (Forts)

Lebeikis Balys –  Kaunas (Forts)

Legas Bronius –  Kaunas (Forts)

Legeckis Eugenijus –  Kaunas

Leikus Vladas –  Kaunas (Forts)

Lekavicius Matas –  Kaunas+District+

Lelesius Justinas (Priest) –  Kaunas (Forts)

Lelys Aleksandras –  Kaunas

Lenkaitis Pranas –  Kaunas (Forts)

Leparskas Liudas –  Kaunas

Leparskas Vytas –  Kaunas

Lepinaitis Vladas –  Kaunas+District+

Lescinskas Bronius –  Kaunas (Forts)

Lesciukaitis Jonas –  Kaunas

Levanauskas Kazys –  Kaunas (Forts+)

Levickas Jonas –  Kaunas (Forts)

Levinas Jonas (Capt.) –  Kaunas (Forts)

Levinskas Jonas –  Kaunas

Levinskas Juozas –  Kaunas (Forts)

Liepa - Liepavicius –  Vilkija/Cekiske/Seredzius/Veliuona

Lietuvininkus –  Juozas Kaunas

Ligutas Antanas –  Kaunas

Linka Kajetonas –  Kaunas

Lisanskas Bronius –  Kaunas

Litvinas Vincas –  Kaunas (Forts)

Liuskevicius Vincas –  Kaunas

Liutikas Vytautas –  Kaunas

Lopeta Albinas –  Kaunas (Forts)

Lubunskas Vladas –  Kaunas (Forts)

Luc Jan –  Babtai

Lukosevicius Bronius –  Kaunas (Forts)

Lukosevicius Juozas –  Kaunas (Forts)

Lukosevicius Mamertas –  Kaunas (Forts)

Lukosius Julius –  Kaunas

Luksa Juozas –  Kaunas (Pogroms+Forts)

Luksa Juozas; A cruel sadist.  At the right: The murderer as "Hero" of the  Massacre of 68 innocent people at the garage of "Lietukis"  in Kaunas on June 27, 1941. At the left: Eight years later, after participating in the slaughter of thousands of Jews in Kaunas and elsewhere. Was killed in 1951.    

                

Luksys Domazas –  Kaunas+District+

Lupeikis Povilas –  Kaunas(Forts)+

Lydeika Kazys –  Kaunas+District+

Macijauskas Jonas –  Kaunas

Maciokas (Colonel, Comm. of "Partisans") –  Kaunas (Forts+pogroms)

Maciukevicius Anatolius –  Kaunas (Forts)

Maciulevicius Balys –  Kaunas

Mackonis Justas –  Kaunas (Forts)

Maculis Jonas –  Jonava

Magelinskas Silvestras –  Kaunas

Majauskas Juozas –  Kaunas (Forts)

Makarevicius Boleslovas –  Kaunas (Forts)

Makauskas Petras –  Kaunas

Makunas Jonas –  Kaunas

Malciauskas Stasys –  Kaunas

Maldutis Jonas –  Kaunas+

Maleckas Stasys –  Kaunas

Maliauskas Vladas –  Kaunas (Forts)

Malinauskas Romualdas –  Kaunas (Forts)

Malinauskas Vladas –  Kaunas

Malskis Jurgis –  Kaunas

Marciliuonis –  Kaunas

Marcinkevicius Antanas –  Kaunas

Mareinkevieius Jonas –  Kaunas (Forts)

Mardosas Vineas –  Kaunas

Marijunas Petras –  Kaunas (Forts)

Markauskas Vladas –  Kaunas (Forts)

Markvaldas Antanas –  Kaunas

Marma Juozas –  Kaunas(Forts)

Martinkus Klemas –  Kaunas

Masaitis Kazys –  Kaunas

Masaitis Jonas –  Kaunas (Forts)

Masalskis Mykolas –  Kaunas

Maslauskas Kazys –  Kaunas

Masteika Viktoras –  Kaunas

Mataitis Romanas –  Kaunas

Matakas Stasys –  Kaunas

Matiukas Juozas –  Kaunas

Matiukas Petras Kaunas

Matiukas Pranas –  Kaunas (Forts+) / Babtai+

Matulaitis Juozas –  Kaunas

Matulevieius Jonas –  Kaunas

Matulis Kazys –  Kaunas

Matusevieius Mecys –  Kaunas

Maurukaitis Aleksas (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Mazeika Juozas –  Kaunas (Forts)

Mazeika Petras (Lt.) –  Kaunas

Mazeika Stasys –  Kaunas (Forts)

Mazelis (Lt.) –  Kaunas

Mazrimas Petras Kaunas

Medzevieius Kazys –  Kaunas+District+

Meilus Vytautas –  Kaunas

Meilutis Berardas –  Kaunas

Meizys Dionizas (Capt.) –  Kaunas(Forts+ )+

Meldas Stasys –  Jonava

Melisiunas (Dep. Chief 9th Fort) –  Kaunas (Forts+)

Merkys Jonas –  Kaunas

Meskauskas Jonas (Priest) –  Kaunas

Meskauskas Stasys –  Kaunas (Forts)

Meslinas Vaeys –  Kaunas

Meslius (Capt.) –  Kaunas

Mieiulevieius Juozas –  Kaunas (Forts)

Micius Leonas –  Kaunas (Forts)

Miekevieius Leonas –  Kaunas (Forts)

Miegonis Motiejus –  Kaunas (Forts)

Mikaila Viktoras –  Kaunas

Mikalajunas Juozas –  Kaunas

Mikalauskas Gediminas –  Kaunas

Mikalojunas Antanas –  Kaunas (Forts)

Mikeasevicius Kestutis –  Kaunas

Miklasevicius Henrikas –  Kaunas

Miksys Pranas Kaunas –  (Forts)

Mikula V. (Lt). –  Kaunas (Forts+) +

Mikulikis K. –  Garliava

Mikulis Jonas –  Kaunas (Forts)

Mikusauskas Stepas –  Kaunas+District+

Mikutaitis Mecys –  Kaunas (Forts)

Milasauskas –  Pakuonis

Milasauskas Justinas –  Kaunas (Forts)

Milasauskas Vladas –  Kaunas (Forts)

Milcius Jonas –  Kaunas (Forts)

Mileris Bronius –  Kaunas

Mileska Albertas –  Kaunas

Milisauskas Antanas –  Kaunas

Milkevicius Pranas (Ass. Chief 9th Fort) –  Kaunas (Forts+)

Milusauskas Matas –  Kaunas

Mingaila Valentas –  Kaunas

Minialga Benadas –  Kaunas (Forts)

Mirzicius Vacys –  Kaunas (Forts)

Miskinis Alfonsas Kaunas (Forts)

Miskinis Vladas –  Kaunas (Forts)

Misliauskas Povilas –  Kaunas

Mitkus Kazys –  Kaunas (Forts)

Mituzas Jurgis (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Mizgaitis Antanas –  Kaunas (Forts)

Mockus Petras –  Jonava

Mockus Pranas –  Kaunas

Modkus Kazys Kaunas

Mongartas Vacys –  Jonava

Monginas Vacys –  Jonava

Montrimas Adomas –  Kaunas (Forts)

Montvidas Vladas (Capt.) –  Kaunas+

Morkunas Antanas –  Kaunas (Forts)

Motiejunas Povilas –  Kaunas (Forts)

Mureika Antanas –  Kaunas (Forts)

Mykelonas –  Vilkijai

Nacevicius Juozas –  Kaunas (Forts)

Namajunas Vladas –  Kaunas (Forts)

Naolus Kazys –  Kaunas

Narbutas Alfonsas –  Kaunas

Narbutas Kazys –  Kaunas

Narevicius Juozas –  Kaunas

Naudziunas Justinas –  Kaunas(Forts)

Naujalis Juozas –  Kaunas (Forts)

Naujonas Pranas –  Kaunas

 Navickas Pranas –  Kaunas

Navickis Ferdinandas –  Kaunas

Navikonius Pranas –  Kaunas

Navikorius Bronius –  Kaunas

Nazutavicius Adomas –  Kaunas (Forts)

Nedvaras Antanas –  Kaunas (Forts)

Nedzelskas Stepas –  Jonava

Nekrosius Aleksas –  Kaunas (Forts)

Nenenas Kazys –  Kaunas

Nenius Stasys –  Kaunas (Forts)

Nenorta Pranas –  Kaunas

Nesavas Jurgis (Julius) –  Kaunas (Forts)

Niemcevicius Juozas –  Kaunas

Nikstela Antanas –  Kaunas+District+

Nolius Zygmas –  Kaunas (Forts)

Norgilas Pranas –  Kaunas (Forts)

Norkus Aleksas –  Kaunas

Norkus Bronius (Lt.) –  Kaunas (Pogroms+Forts)+

Novakas Vladas –  Kaunas

Novakauskas Petras –  Jonava

Novodvolskis Pranas –  Kaunas (Forts)

Okas Jurgis –  Kaunas+District+

Okmenskis Stasys –  Kaunas (Forts)

Olciakas Henrikas –  Kaunas

Olsauskas Vladas –  Kaunas (Forts)

Onaitis Juozas –  Kaunas (Forts)

Ostasevicius Antanas –  Kaunas

Pabirzis Pranas –  Kaunas

Packauskas Zigmas –  Kaunas+District+

Padleckis Kazys –  Kaunas (Forts)

Pakalnis Viktoras –  Kaunas

Pakrosnis Antanas –  Kaunas (Forts)

Paliulonis (Lt.) –  Kaunas

Paliusis Henrikas –  Kaunas+District+

Paltauskas Adomas –  Kaunas (Forts)

Palubinskas Stasys Kaunas

Palukaitis Jonas –  Kaunas (Forts)

Pamataitis Petras Augustinas –  Kaunas

Pamochinas Kostas –  Kaunas (Forts)

Pampalas Juozas –  Kaunas

Pamuskys Kazys –  Kaunas (Forts)

Panava (Priest) –  Kaunas(Forts)

Panavas Vladas –  Kaunas

Panuskys Stasys –  Kaunas (Forts)

Papierinskas Adolfas –  Kaunas (Forts)

Paplauskas Jonas –  Kaunas+District+

Pasakemis Pranas –  Kaunas (Forts)

Paskevicius Alfonsas  – Kaunas (Forts)

Paskevicius Balys –  Kaunas (Forts)

Paukste Antanas –  Kaunas (Pogroms+Forts)

Paukstys Juozas –  Kaunas (Forts)

Paulauskas Jonas –  Kaunas

Paulauskas Stepas (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Paulenas Antanas –  Kaunas (Forts)

Pauliukaitis Antanas –  Kaunas (Forts)

Pauliukaitis Viktoras –  Kaunas (Forts)

Pavlovas Viktoras –  Kaunas (Forts)

Peciulis Juozas –  Kaunas (Forts)

Peckaitis Vladas –  Kaunas (Forts)

Pedaris –  Zapyskis

Peicius Pranas –  Kaunas (Forts)

Pereckis Juozas –  Kaunas

Peseckas Stasys –  Kaunas (Forts)

Petkevicius Adomas –  Kaunas

Petkevicius Aleksas –  Kaunas (Forts)

Petkevicius Juozas –  Kaunas

Petkevicius Kazys –  Kaunas (Forts)

Petkevicius Pranas –  Kaunas (Forts)

Petkunas Marijonas –  Kaunas

Petkus-Petkevicius Juozas –  Kaunas

Petraitis Balys –  Kaunas

Petraitis Cezaris –  Kaunas

Petraska Eduardas –  Kaunas

Petrauskas Aleksandras –  Kaunas (Forts)

Petrauskas Vladas –  Kaunas (Forts)

Petrila Antanas –  Kaunas+District+

Petronis Balys –  Kaunas (Forts)

Petronis Stasys –  Kaunas

Petryl Stasys –  Kaunas (Forts)

Pike Mikalojus –  Kaunas

Pileckis J. (Capt.) –  Kaunas+

Pilipavicius Stasys –  Jonava

Pilkis Kazys –  Kaunas

Pilvinis Juozas –  Kaunas (Forts)

Pimasauskas Leonardas –  Kaunas

Pinkevicius Vacys Jonava

Pinkovskis  – Jonava

Planciunas Pranas –  Kaunas (Forts)

Pleckaitis Vladas –  Kaunas (Forts)

Pleckauskas Jonas –  Kaunas (Forts)

PIenta Mykola –  Kaunas (Forts)

Pliskauskas Leonas –  Kaunas+District+

Plunge Jonas (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Pockevicius Vincas –  Kaunas (Forts)

Poderis –  Zapyskis

Poderis Jonas –  Zapyskis

Poderys Kazys –  Kaunas

Pokauskas Povilas –  Kaunas (Forts)

Pokevicius (Lt.Colonel) –  Kaunas+

Polgrimas Petras –  Jonava

Poskevicius Vincas –  Kaunas (Forts)

Povilaitis Stasys –  Kaunas (Forts)

Pozera Baltrus –  Kaunas

Prakorinas Vincas –  Kaunas

Prapuolenis (Lt. Comm. "Partisans") –  Kaunas(Forts+)

Prasciunas Liudvikas –  Jonava

Prasevicius Vytautas –  Kaunas

Prenevicius Vacys –  Kaunas+

Proveniskes –  Kaunas

Pruselaitis Antanas –  Kaunas

Prusinskas (Dep. Chief of 9th Fort) –  Kaunas(Forts)

Psereckis Juozas –  Kaunas

Psichodskis Stasys –  Kaunas (Forts)

Puckis Jonas –  Kaunas

Puidokas Jonas –  Kaunas

Puidokas Stasys –  Kaunas (Forts)

Puisys Antanas –  Kaunas (Forts)

Pukas Jonas –  Kaunas (Forts)

Pukys Povilas (Capt.) –  Kaunas (Forts)

Pundzevicius Albertas –  Kaunas

Puodziukaitis Stasys –  Kaunas

Pupelis Ipolites –  Kaunas+District+

Pusinskas Jurgis –  Kaunas(Forts)

Puskarininkas Antanas –  Kaunas (Forts)

Puskinigis Kostas –  Kaunas

Pyragius Juozas (Major) –  Kaunas

Racys Antanas –  Kaunas

Racys Steponas –  Kaunas

Radvilavicius Petras –  Kaunas

Radzevicius –  Kaunas

Ragauskas Aleksas –  Kaunas (Forts)

Ragauskas Jonas –  Kaunas (Forts)

Ragozis Adolfas –  Kaunas (Forts)

Raguckas Aleksas –  Kaunas (Forts)

Raicinskis K. –  Kaunas

Rakauskas Jonasv Kaunas (Forts)

Rakauskas Leonas –  Kaunas

Ralys Jonas (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Ramanauskas Bronius –  Kaunas

Ramanauskas Jonas (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Ramanauskas Kostas –  Kaunas (Forts)

Ramanauskas Pranasv Kaunas (Forts)

Ramanauskas Stasys –  Kaunas (Forts)

Ramanauskas Vincas –  Kaunas (Forts)

Rastys Pranas –  Kaunas (Forts)

Ratkauskas Juozas –  Kaunas

Ratkelis Antanas (Lt.) –  Kaunas+

Ratnikas –  Kaunas

Raulinaitis Jonas –  Kaunas

Raznauskas Ksaveras –  Kaunas

Razys Juozas –  Kaunas (Forts)

Reingoldas Eduardas –  Kaunas

Reklaitis Antanas 1897 (Colonel)v Kaunas

Renigeris Kestutisv Kaunas

Repkinas Antonomasv Praveniskys C.C

Reinys Boleslovas –  Kaunas

Riauba Julius –  Kaunas (Forts)

Riauba Stepasv Kaunas

Rigauskas Aleksas –  Kaunas (Forts)

Rimkevicius Balys –  Kaunas (Forts).

Rimkevicius Stasys –  Kaunas (Forts)

Rimkus Bronius –  Kaunas (Forts)

Rimsa Ltn. –  Kaunas

Rinkevicius Aleksas –  Kaunas+

Rombergas/Rumbertas Andrius –  Kaunas

Romeika Vladas –  Kaunas

Rovinskas Juozas –  Kaunas

Roze Bronius –  Kaunas

Rudys M. –  Kaunas

Rudminas Jonas –  Kaunas (Forts)

Rudys Antanas –  Kaunas (Forts)

Rudzionis Vincas –  Kaunas(F orts)

Rugienius Juozas –  Kaunas

Rukas Jonas –  Kaunas

Rumsiskes –  Kaunas

Runkauskas Jonas –  Kaunas (Forts)

Rupeika Antanas –  Kaunas

Rupkus Ramualdas –  Kaunas (Forts)

Rutkauskas Juozas –  Kaunas (Forts)

Rutkauskas Stasys –  Kaunas (Forts)

Rutkauskas Vladas –  Kaunas

Rutkauskas Vytautas –  Kaunas (Forts)

Sabaliauskas Vladas –  Kaunas (Forts)

Sadzevicius Mykolas –  Kaunas (Forts)

Sakauskas Eduardas –  Kaunas

Sakutis Antanas –  Kaunas

Saladzius Mykasv Kaunas

Salciunas Viktorasv Kaunas

Salcius Kazys –  Kaunas

Salkauskas Adolfas –  Kaunas

Salelionis Henrikas –  Kaunas (Forts)

Samardokas Petras –  Jonava

Samaturovas Leonidas –  Kaunas+District+

Samolaitis Juozas –  Kaunas

Samulionis Vincas –  Kaunas+District+

Samuolis Stasys –  Vilkija/Cekiske/Seredzius/Veliuona

Sandzius Vincas - Colonel –  Kaunas

Sanys Povilas –  Kaunas

Sapelis Edvardas –  Kaunas

Saulevicius Pranas –  Kaunas (Forts)

Savickas Ignas –  Kaunas (Forts)

Scepanavicius –  Vladas Kaunas (Forts)

Scesna Mykolas –  Kaunas+District+

Sciukas Bronius –  Kaunas (Forts)

Sciukauskas Jonas –  Kaunas+District+

Seduikis Jonas –  Kaunas

Sekonis Adolfas –  Kaunas

Selezniovas Viktoras –  Kaunas

Selickas Albinas –  Kaunas

Senkevicius Alfonsas –  Kaunas

Sepetys Ignas –  Kaunas

Sepkauskas Kazys –  Kaunas

Seveikis Antanas –  Kaunas+District+

Severinas Stasys –  Kaunas

Sidekerskis Pranas –  Kaunas

Sikeris Vytautas –  Kaunas (Forts)

Silinskas Albinas –  Kaunas

Simaitis Leonas (Lt.) –  Kaunas

Simkauskas Simas –  Kaunas (Forts)

Simkus Antanas –  Kaunas (Forts)

Simkus Kazys (Major) –  Kaunas (Pogroms+Forts+)+

Simoliunas Antanas –  Kaunas (Forts)

Simonas Jeronimas –  Kaunas

Simonavicius Jonas –  Jonava

Simonis Jonas –  Kaunas (Forts)

Simonis Leonas –  Kaunas (Forts)

Simonis Petras –  Jonava

Simonis-Kausas Vytautas –  Kaunas

Simukauskas Simas –  Kaunas (Forts)

Simukonis Bronius –  Kaunas+District+

Simukonis Feliksas –  Kaunas+District+

Sinkevicius Juozas –  Kaunas

Sinkevicius Justinas –  Kaunas

Siratkevicius Juozas –  Kaunas

Sirgunas Jonas –  Kaunas (Forts)

Sirocenka Vacys –  Kaunas+District+

Sirtautas Albinas –  Kaunas

Sirvelis Albinas –  Kaunas

Sirvidas Bronius –  Kaunas

Sirvinskas Justas –  Kaunas

Sirvinskas Povilas –  Kaunas (Forts)

Sirvinskas Stasys –  Kaunas+District+

Siska Stepas –  Kaunas

Siugzdinis Antanas –  Kaunas

Sivocha Leontijus –  Kaunas

Skardzius Adolfas –  Kaunas

Skaburskis Stepas –  Kaunas (Forts)

Skarzinskas Jurgis (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Skema Petras –  Kaunas (Forts)

Skibinivskis Rafalas –  Vendziogala

Skolovas Fomas –  Praveniskys C.C.

Skolovas Gregorius –  Praveniskys C.C.

Skopas Silvestras –  Kaunas (Forts)

Skoras Antanas –  Kaunas

Skrobulis Viktoras –  Kaunas

Skubickas Klemensas –  Kaunas (Forts)

Skucas Jeronimas –  Kaunas

Slapsinskas Antanas –  Kaunas (Forts)

Slefendorfas Jurgis –  Kaunas+District+

Slezas Antanas –  Kaunas (Forts)

Slezevicius Pranas –  Kaunas (Forts)

Sliauderis Jonas –  Kaunas (Forts)

Sliesoraitis Juozas (Capt. Chief of 9th Fort) – Kaunas (Forts+)

Sliogeris Antanas –  Kaunas (Forts)

Sliusurskis Stepas –  Kaunas (Forts)

Sliavas Zigmas (Capt.) –  Kaunas (Forts)

Slimas Fabijonas –  Kaunas (Forts)

Slizevicius Juozas –  Kaunas

Smalakys Jurgis –  Kaunas (Forts)

Smalinskas Juozas –  Kaunas

Smielsderis –  Kaunas

Smilga Bonifacas –  Kaunas (Forts)

Snieckus Kazys –  Kaunas

Snieska Jonas –  Jonava

Sniuksta Borisas –  Kaunas

Sodeika Stasys –  Kaunas (Forts)

Soinskis Jonusas –  Kaunas (Forts)

Songinas Genrikas (Lt. Colonel) –  Kaunas

Sopaga Pranas (Capt.) –  Kaunas (Forts+)

Sopis Juozas –  Jonava

Sostakas Mykolas –  Kaunas (Forts)

Spaicys Antanas –  Kaunas (Forts)

Speicius Pranas –  Kaunas (Forts)

Sribinevicius Kazys –  Kaunas

Stabrinskas Antanas –  Kaunas (Forts)

Staciokas Jonas –  Kaunas

Staciokas Klemensas –  Kaunas

Stadalnikas (Chief of Police) –  Jonava+

Stakauskas Antanas –  Kaunas

Staliunas Kazys –  Kazys

Stanciauskas Zigmas –  Kaunas

Staniolis Ignas –  Kaunas

Stanisauskas Stasys –  Jonava+

Stanisauskas Vladas Jonava+

Staniskis Sergejus –  Kaunas (Forts)

Stanislovaitis Jurgis –  Kaunas (Forts)

Stankaitis Jonas (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Stankaitis Juozas –  Kaunas+District+

Stankevicius Juozas (Chief of Pol.) –  Pakuonis+Jonava

Stankevicius Ksaveras –  Kaunas (Forts)

Stankevicius Petras –  Kaunas

Stankevicius Stasys –  Kaunas (Forts)

Stankevicius Vladas –  Kaunas

Stankevicius Vytautas –  Jonava

Stankus/Stankevicius Vyktoras –  Kaunas (Forts)

Stanys Petras –  Kaunas (Forts)

Starka Jonas –  Jonava

Starka Stasys –  Jonava

Stasauskas Mykolas –  Kaunas(F orts+ )

Stasionis Jonas –  Kaunas (Forts)

Stasiskas Vytenis –  Kaunas

Stasiulevicius Julius –  Kaunas

Stasiulis Bronius –  Kaunas

Stasiunas Vincas –  Kaunas

Statkevicius Andrius –  Kaunas (Forts)

Steiblys Juozas –  Kaunas (Forts)

Steklickis Jonas –  Kaunas

Stelmokas Jonas (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Stendelis Boleslovas –  Kaunas

Steponavicius Stasys –  Kaunas (Forts)

Stepsys Petras –  Kaunas (Forts)

Stepulevicius –  Kaunas(Forts+)

Stonkus Leonas –  Kaunas

Strasunas Jonas –  Jonava

Stravinskas Viktoras –  Kaunas (Forts)

Strazdas Jonas –  Kaunas (Forts)

Strazdas Pranas –  Kaunas

Strazdas Vladas –  Kaunas

Stroginis Viktoras –  Kaunas (Forts)

Stropius Kostas –  Kaunas (Forts)

Strungys Vladas –  Kaunas (Forts)

Strutis Vytautas –  Kaunas

Stugys Jonas –  Kaunas

Stuikevicius Vladas –  Kaunas

Stukas Bronius –  Kaunas

Stukonis (Lt.) –  Kaunas

Stuopys Viktoras –  Kaunas (Forts)

Stura Antanas –  Kaunas

Sturginskas Kaunas –  (Pogroms, including -Lietukis)

Subatys Pranas –  Kaunas

Subonis Pranas –  Kaunas (Forts)

Sukis/Sukys –  Kaunas (Forts)

Sulinskas Vincas –  Kaunas+District+

Sulzickas Leonardas Kaunas (Forts)

Sumskis Valerionas –  Kaunas

Sumskis Vladas –  Kaunas

Supranavicius Jonas –  Kaunas (Forts)

Surmas Juozas –  Kaunas (Forts+)

Susinskas Jurgis –  Garliava

Sutkus Mikas –  Kaunas (Forts)

Svalenas Stasys –  Kaunas

Sveiceris –  Kaunas

Svelnys (Lt.) –  Kaunas

Svilpa Antanas (Capt.) –  Kaunas (Forts+)+

Talevicius Vaclovas –  Kaunas

Tamasauskas Bronius –  Kaunas

Tamasauskas Juozas –  Kaunas

Tamosaitis Ignas –  Kaunas

Tamasauskas Ceslovas –  Kaunas

Tamosiunas Vladas (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Tamulis Julius –  Kaunas (Forts)

Taparauskas Pranas –  Kaunas+District

Taranda Kazys –  Kaunas

Tatums is Antanas –  Kaunas

Tautkevicius Bronius –  Kaunas

Tautkus Kazys –  Kaunas

Tidiskis T. (Lt.) –  Kaunas

Tijunelis Kazys –  Kaunas

Tipikas Alfonsas –  Kaunas (Forts)

Tiskevicius Petras –  Kaunas

Tiskus Antanas –  Kaunas (Forts)

Tomkus Vladas –  Veliuoniai

Traska –  Kaunas

Trebonavicius –  Babtai

Treciokas Tomas –  Kaunas

Treigys Juozas –  Kaunas

Trescinskas Petras –  Jonava

Trigarcevas Venjaminas –  Praveniskys C.C.

Triskus Alfonsas –  Kaunas (Forts)

Tumas Vladas –  Kaunas

Tunkevicius Jonas –  Kaunas

Tutlis Pranas –  Kaunas

Ulbenas Adomas –  Kaunas (Forts)

Umbrasas Juozas –  Kaunas (Forts)

Unekas Juozas –  Kaunas+District+

Ungulaitis Vladas –  Kaunas (Forts)

Urbonavicius Feliksas –  Jonava

Urbonas Jonas –  Kaunas

Uselis Juozas –  Kaunas (Forts)

Uzas Kazys –  Kaunas (Forts)

Vaicekauskas –  Vilkija

Vaicenavicius Stasys –  Kaunas

Vaicinas Kazys –  Kaunas

Vaiciulionis Stasys –  Kaunas

Vaidilis Antanas Zapyskis

Vaidilis Jonasv Zapyskis

Vaitauskas Jurgis –  Kaunas

Vaitienatis Pranas –  Kaunas

Vaitkevicius Ignas –  Kaunas (Forts)

Vaitkevicius Jonas –  Kaunas

Vaitkevicius Juozas –  Kaunas (Forts+Lietukis)

Vaitkevicius Pranas –  Kaunas

Vaitkevicius Vytautas –  Kaunas

Vaitkus Juozas –  Kaunas (Forts)

Vaitkus Mecislovas –  Kaunas (Forts)

Vaitonis Stasys –  Kaunas+District+

Vakrikas Vytautas –  Kaunas+District+

Valakevicius Bronius –  Kaunas

Valanciunas –  Kaunas

Valeika Matas (Lt.) –  Kaunas

Valys Mikas –  Kaunas

Vanesevicius –  Jonava

V anesevicius (Brothers) –  Jonava

Vanslauskas Pranas –  Kaunas (Forts)

Vanzocas Povilas –  Kaunas (Forts)

Varanauskas Petras –  Kaunas (Forts)

Vareikis (Lt.)v Cekiske

Varnackas Vincas –  Kaunas+District+

Varnas Juozas –  Kaunas

Vamas Stasys –  Kaunas (Forts)

Vasaitis Jurgis –  Kaunas+District+

Vasiliauskas Jonas –  Kaunas

Vasiliauskas –  Leonas

Vasiliauskas Stasys –  Kaunas (Forts)

Vasiljevas Vitaljus –  Kaunas+District+

Vazalinskas Alfonsas –  Kaunas

Vazgauskas Balys –  Kaunas

Velavicius/Vilius Ignas (Capt. Chief 9th Fort) Kaunas (Forts+)

Velicka Ramualdas –  Kaunas

Velicka Stasys –  Kaunas (Forts)

Velykis Bronius –  Kaunas (Forts)

Venckunas Aleksandras –  Kaunas

Venys Justinas –  Kaunas

Verbickas Vladas –  Kaunas

Veselka Vaclovas –  Kaunas

Vilcinskas Bronius –  Vilkija

Vilcinskas Juozas –  Vilkija

Vilckus Aleksas –  Kaunas (Forts)

Vileika Algirdas –  Kaunas

Virzaitis Jonas –  Raudondvaris

Virzikauskas Vladas Kaunas (Forts)

Visgaitis –  Zapyskis

Visgaitis (Brothers) –  Zapyskis

Vistakis Kazys –  Kaunas (Forts)

Vitkauskas Jurgis –  Kaunas (Forts+)

Vitkauskas Petras –  Kaunas (Forts)

Vitkauskas Viktoras (Lt.) –  Kaunas (Pogroms+Forts+) +

(Army officer standing on the left) A cruel sadist.   He participated in the pogroms in Kaunas and Vilijampole. It was he who decapitated Rabbi Ossovski and exposed his head in the window. Later he participated in most of the killings at the forts of Kaunas.

 

A group of cruel murderers including Juozas Luksa, Viktoras Vitkauskas, Petras Naujokas, Bronius Trumpa and Kazys Sirvys - all of them participated in the annihilation of the Jews of Kaunas and other places.  

Vitkus Ignas –  Kaunas

Vitkus Juozas –  Kaunas (Forts)

Vitulskis Pranas –  Kaunas

Volodkevicius –  Kaunas

Vosylius Jonas –  Kaunas (Forts)

Vosylius Jurgis –  Kaunas

Voveris Vaclovas –  Kaunas

Vysniauskas Jonas –  Kaunas

Zacnarinas Leonas –  Jonava

Zakaras Mykolas –  Kaunas

Zaksauakas Justinas –  Kaunas (Forts)

Zaldokas Alfonsas –  Kaunas

Zaleckas Simas –  Kaunas

Zapasnikas Kazys –  Kaunas (Forts)

Zarskus Antanas –  Kaunas+

Zaveckas Stasys –  Kaunas

Zazeckas Aleksas –  Kaunas (Forts)

Zeimys Petras –  Kaunas

Zekas –  Pakuonis

Zekas Pranas –  Kaunas (Forts)

Zelba Pranas (Lt.) –  Kaunas (Forts)

Zelinkevicius Vaclovas –  Kaunas

Zelionka Petras –  Vilkija+

Zelvys Jeronimas –  Kaunas (Forts)

Zemaitis Jonas –  Kaunas (Forts)

Zemaitis Juozas –  Kaunas (Forts)

Zemaitis Kazysv Kaunas

Zemaitis Petras –  Kaunas (Forts)

Zenauskas Jonas (Lt.) –  Kaunas

Zeruolis Petrasv Kaunas (Forts)

Zickis Jonas –  Kaunas (Forts)

Zidevicius Kazys –  Kaunas

Zigelis Domas –  Kaunas (Forts)

Zilinskas Bronius –  Veliuoniai

Zilinskas Jonas –  Kaunas (Forts)

Zilinskas Jonas –  Jonava

Zilinskas Vladas –  Kaunas (Forts)

Zimanavicius Jonas –  Kaunas

Zimkevicius Stasys Jonava

Zitkevicius Vladas –  Kaunas (Forts)

Zoruba Juozas –  Kaunas

Zukaitis Bronius –  Kaunas (Forts)

Zukaitis Kazys –  Kaunas(Forts)

Zukas Aleksandras –  Kaunas(Forts)

Zukauskas Alfonsas –  Kaunas (Forts)

Zukauskas Antanas –  Kaunas (Forts)

Zukauskas Jonas –  Kaunas

Zukauskas Leonardas –  Kaunas (Forts)

Zukauskas Vladas –  Kaunas

Zumaras Vincas –  Kaunas

Zuromskis Kazys –  Kaunas (Forts)

Zverelis Aleksas –  Kaunas

Zvinglys Adolfas –  Kaunas (Forts)

Zvinys Bronius –  Kaunas

Zvirblis Albertas –  Kaunas

Zvironas Bronius –  Kaunas (Forts)

Zygas Vytautas –  Kaunas

 

May G-d punish these cowards.  May they and their associates and collaborators and their closest, their descendants and offspring, stand defamed and cursed to all posterity.


 

   

     

   The pogrom in a Kaunas' garage.

   

Lithuanians, concentrating about 8000 Jews from Kaunas, to be savagely tortured and murdered .

 


בניית אתריםבניית אתרים

שד' דוד המלך 1 תל אביב 6495301 1 David Hamelech Tel Aviv  

טלפון phone 03 696-4812

                          Sun-Thur 9:00-13:00 ----- א'-ה' 9:00-13:00                             

משרד  office litjews@bezeqint.net