יהדות ליטא / יהדות ליטא לאחר הסיפוח ליטא לרוסיה / "חיבוק הדוב הרוסי"

"חיבוק הדב הרוסי" הגורם סבל.

לאחר סיפוח רוסיה הלבנה ואוקראינה, בא גם תורה של ליטא להיספח לרוסיה. השתלטות רוסיה

על מזרחה ודרומה של פולין-ליטא, בשנת ,1795 הביאה את מרבית היהודים תחת שלטון רוסיה

הצארית. בחלוקה הראשונה בשנת 1772, סופחו אז יחד עם השטחים,  מעל למאה אלף יהודים

שהפכו לנתיני רוסיה. מלכת רוסיה דאז, יקתרינה השניה, קיבלה את פני היהודים בצורה נאותה,

פורסם כרוז בשמה שהצהיר, בין היתר, שהקהילות היהודיות בערים ובכפרים שסופחו לרוסיה  יהנו

מכל הזכויות שהיהודים נהנו עד כה בשטח הדת והקנין. הממשלה אף הבטיחה  ליהודים

אוטונומיה משפטית ולסוחרים היהודים הוענקה הזכות לבחור ולהבחר למועצות הערים ולבתי הדין

שלהן, באותם התנאים שחלו על הנוצרים.

אך בינתיים בוצעה החלוקה השניה והשלישית ולרוסיה הצטרף קיבוץ גדול של יהודים מליטא,

מפודוליה, מוולין, ומרובה של פולין המרכזית אשר מנה קרוב למליון נפש. "החיוכים" הראשונים

של ייקתרינה, באם אמנם היו, פגו מזמן ותחתיהם מתחילה להסתמן מגמה אחרת לגמרי: ריתוק

המוני היהודים לשטחים שנספחו ולא לתת להם להשתלב ברוסיה הפנימית ואף לא לתת להם

דריסת רגל לשם. עוד לפני החלוקה השניה, ידעו הרוסים שהמוני יהודים עומדים לעבור אליהם,

ביחד עם השטחים שרוסיה התכוננה לספח אליה, והיא הכינה "במגירה" חוקים המטפלים בבעיות

התושבים "הבלתי-רצויים", שהם עומדים לקבל. אחד החוקים או הגזרות היה "תחום המושב". 

יהודי ליטא המשיכו גם תחת העול הרוסי, להוות שכבת ביניים בין האצילים לבין האיכרים

המשועבדים. הם התפרנסו, מצד אחד, מחכירות של פונדקים ובתי מרזח וגם מחכירות של יערות,

טחנות קמח וכו' נכסים שהיו שייכים לאצילים - ומצד שני, עסקו כסוחרים,חנוונים, רוכלים, בעלי

מלאכה ועוד. בחלקם התגוררו בעיירות קטנות, שגם אלה היו שייכות לאצילים, או בכפרים. לפי

ההערכה )י. לשצינסקי( היה ההרכב המקצועי של יהודי רוסיה בפלכיה המערביים, בתחילת המאה

ה19- כדלקמן: מוזגות וחכירה - 30%; מסחר ותיווך - 30%; מלאכה - 15%; חסרי מקצוע -21%;

"כלי קודש" - 3%; עובדי אדמה - 1%;

עו"ד יוסף א. מלמד

בניית אתריםבניית אתרים

שד' דוד המלך 1 תל אביב 6495301 1 David Hamelech Tel Aviv  

טלפון phone 03 696-4812

                          Sun-Thur 9:00-13:00 ----- א'-ה' 9:00-13:00                             

משרד  office litjews@bezeqint.net