יהדות ליטא / יהדות ליטא עד סוף המאה ה-16 / הנסיך ויטאוטס.

 

 

 לידתה של יהדות ליטא 

 

קיימות סברות שונות על מועד תחילתו של היישוב היהודי בליטא. לפי סברא אחת, הגיעו היהודים

הראשונים  לליטא כבר במאה התשיעית. אלה הגיעו מבבל הרחוקה, שם היה קיים עדיין ריכוז גדול

של יהודים שברובם היו ממוצא אותם בני יהודה וישראל אשר הובאו לשם על ידי נבוכדנצר, מלך

בבל.  יהודי בבל נהנו במשך שנים רבות משגשוג כלכלי, חברתי ותרבותי ובתקופות מסוימות גם

מחיים אוטונומיים. אך כבר בתחילת ימי הביניים - ואולי אף לפני כן - החל מצבה של הקהילה

להתדרדר ויהודים רבים נאלצו לעזוב את בבל ולחפש מקלט. באותה תקופה )בסוף המאה התשיעית

בערך ומאוחר יותר( נהרו צפונה  גם יהודים מארץ הכוזרים שהיתה מדינה גדולה וחזקה בדרום

מזרח אירופה אשר תושביה התגירו. המדינה החלה לאבד מכוחה ובסופו של דבר נבלעה על ידי

שכניה. מעטים מפליטיה הגיעו גם לליטא. מאוחר יותר, החלו להגיע לליטא, ארץ עובדי האלילים,

גם פליטים מהמערב אשר נמלטו מהרדיפות האכזריות שסבלו מידי האוכלוסיה הנוצרית.

על כל פנים, ברור הוא, שכבר במאה ה-12 נמצא בליטא מספר קטן של יהודים - בחלקם פליטי

פרעות ורדיפות של נושאי הצלב ובחלקם סוחרים שהגיעו ממזרח אירופה ומדרומה. יותר מאוחר, 

)1348( החלו להגיע גלי פליטים ממערב אירופה שברחו משם כתוצאה מפריצת "המגפה השחורה"

שם )1348 - 1352(  והאשמת  היהודים בגרימתה על ידי הרעלת בארות. אך, ההתישבות היהודית

הממשית בליטא החלה, ללא ספק, בתחילת המאה ה-14, בימי הנסיך הגדול  של ליטא גדימינס

)(Gediminas אשר הקים את העיר וילנה )(Vilnius והפך אותה לעיר הבירה .

כבר בתחילת ההתפשטות הליטאית מזרחה ודרומה, בהנהגתו של מינדאוגס - במחצית השניה של

המאה ה-13 - נמצאה אוכלוסיה יהודית ניכרת בשטחים שהליטאים כבשו ובעיקר בארץ ווהלין,

בהאליץ )גליציה( ובקייב.  מווהלין ומהאליץ עברו יהודים רבים צפונה לשטחים סמוכים יותר לליטא

האתנית ויסדו את הקהילות בבריסק ובגרודנו ולשטחים אשר השתייכו במישרין לליטא )בעיקר

לחבל ז'אמוט(.

גדימינס, היה זה אשר החל לבנות את ה"אימפריה" הליטאית. לשם כך הוא הקים צבא גדול

ומקצועי של חיילים זרים ובאותה עת המשיך לקרוא לאזרחי חוץ - בעיקר אומנים, סוחרים

ואחרים - לבוא לליטא להשתקע. הוא נענה בהתלהבות לקריאתו על ידי בני לאומים שונים -

ובמיוחד על ידי גרמנים, יהודים, טטרים, קראים ואחרים. בתקופה זו החל להתגבש היישוב

היהודי בליטא.

אך התפתחות היישוב היהודי בארץ זו הומרצה בעיקר עקב מדיניותו הידידותית כלפי יהודים

של הנסיך הגדול של ליטא ויטאוטס, נכדו של גדימינס, אשר היה מעונין לפתח ולייעל את ניהול

הערים אותן כבשו הליטאים. כדי להגשים ביעילות את מטרותיו הוא העדיף את היהודים אשר

היה בידם להביא לממלכתו את התועלת החמרית הרבה ביותר בהיותו גורם מסחרי מפותח

ולאום שקט ובוטח. את היהודים ראה ויטאוטאס כבסיס להקמת מעמד בינוני אשר יוכל לתת

דחיפה לכלכלת המדינה הגדולה והמתרחבת.  ויטאוטס הביא לליטא שבויי מלחמה מאזורי

קרים הטטרית - יהודים וקראים. הוא גם הזמין לליטא אלפי יהודים מספרד, לרוב סוחרים

ואומנים, אשר עזבו את ספרד מפחד האינקויזיציה והחלו להתישב תחילה בחלקי האימפריה

העותומנית. העניק להם זכויות פוליטיות, כלכליות, משפטיות, סוציאליות ואזרחיות.

עו"ד יוסף א. מלמד

 

בניית אתריםבניית אתרים

שד' דוד המלך 1 תל אביב 6495301 1 David Hamelech Tel Aviv  

טלפון phone 03 696-4812

                          Sun-Thur 9:00-13:00 ----- א'-ה' 9:00-13:00                             

משרד  office litjews@bezeqint.net