יהדות ליטא / יהדות ליטא לאחר הסיפוח ליטא לרוסיה / "חוקת היהודים" וגירוש אלפי יהודים מהכפרים

"חוקת היהודים" )של אלכסנדר הראשון( וגירוש אלפי יהודים מהכפרים

בשנת ,1804 התפרסמה מטעם המלך אלכסנדר הראשון "חוקת היהודים", המבוססת על ההמלצות

של "הוועד לתקנת היהודים". חוקה זו קובעת, רשמית, את קיומו של "תחום המושב" המורכב

מ-13 פלכים, שם ישבו היהודים עוד לפני הסיפוח: חמישה פלכים בליטא וברייסן )רוסיה הלבנה(,

חמישה פלכים באוקראינה ושלושה ברוסיה החדשה )לאחר סיפוח בסרביה בשנת 1812 ו"מלכות

רוסיה" בשנת 1815, גדל תחום המושב  וכלל 25 פלכים בשטח של כ- 940,000 קמ"ר(.  בשטח

הכלכלי כוללת החוקה גזרה קשה ביותר ליהודי רוסיה: הוטל איסור לעסוק בפונדקאות, דבר

שפירושו גירוש כששים אלף יהודים מן הכפרים. מצד שני, מתירה החוקה ליהודים לעסוק

בחקלאות ובתעשיה. נאמר בה, שבעלי בתי חרושת יהיו פטורים מהמס הכפול ואילו אלה אשר

יקימו "בתי-חרושת מועילים" יקבלו גם הלוואות מהממשלה. לבעלי בתי-חרושת, לבעלי מלאכה

ולסוחרים, הותרה ישיבה-ארעית, עסקית, גם בפלכים הפנימיים של רוסיה ואפילו בערי המלוכה

שלה - אך זאת רק על פי דרכונים כנהוג בנסיעה לחוץ לארץ. החוקה גם פתחה בפני היהודים את כל

בתי-הספר הרוסיים והותר להם להקים בתי-ספר משלהם.

עו"ד יוסף א. מלמד

בניית אתריםבניית אתרים

שד' דוד המלך 1 תל אביב 6495301 1 David Hamelech Tel Aviv  

טלפון phone 03 696-4812

                          Sun-Thur 9:00-13:00 ----- א'-ה' 9:00-13:00                             

משרד  office litjews@bezeqint.net