יהדות ליטא / יהדות ליטא עד סוף המאה ה-16 / קזימיר הרביעי.

יהדות ליטא עד סוף המאה ה-16

 

למרות הפעילות האנטי-יהודית של הכנסיה הקתולית והנוצרים העירונים, המשיכו קהילות

היהודים בליטא להתפתח גם לאחר מותו של ויטאוטאס ומספר היהודים עלה בעיקר בגלל בואם

לליטא של פליטים יהודים רבים מגרמניה. קזימיר הרביעי )(1492-1447 , הושיב יהודים רבים

בליטא, נתן להם בחכירה נחלאות שעדיין לא יושבו וניהל עסקים מפותחים עימם.

זיגמונט הראשון, בנו הצעיר של קזימיר )1548-1506(  )"הזקן"( ראה ביהודי ליטא יסוד מועיל, אישר

מחדש את כתבי הזכויות שהעניק להם ויטאוטס והשתמש בהרחבה בשרותי הסוחרים והחוכרים

היהודים  העשירים. המלך ואשתו בונה )אשר ריכזה בידה כח שלטוני רב ערך(, היו ערים לבעיות

המיוחדות של היהודים ושקדו שלא לפגוע בזכויותיהם. למרות התקפות הנוצרים נגדם, הצליחו

היהודים להחזיק בזכויות שהעניקו להם ואף להרחיבן, במיוחד בשנים האחרונות של שלטון

שושלת יוגאילה. בתקופה זו, החלה להתגבש האוטונומיה המרכזית של יהודי פולין-ליטא.

גם בתקופתו של זיגמונט-אוגוסט בנו של זיגמונט )1572-1548(, שהיה המלך האחרון של

השושלת היגלונת-הליטאית, נמשך "תור הזהב"  ובין היתר היו היהודים בין אלה אשר פיתחו

את הסחר הבינלאומי.

עו"ד יוסף א. מלמד

 

בניית אתריםבניית אתרים

שד' דוד המלך 1 תל אביב 6495301 1 David Hamelech Tel Aviv  

טלפון phone 03 696-4812

                          Sun-Thur 9:00-13:00 ----- א'-ה' 9:00-13:00                             

משרד  office litjews@bezeqint.net