יהדות ליטא / יהדות ליטא עד לסיפוח ליטא לרוסיה(1795)
המאה ה-17
שני אירועים, חשובים ביותר, שקרו במאה ה-17 ליהודי ליטא - אחד מעודד והשני מדכא - השפיעו על יהדות ליטא לאורך ימים. אחד האירועים הוא ההתפתחות המשמעותית של קהילת וילנה אשר הפכה במהירות למרכז הרוחני המרכזי והחשוב ביותר של ליטא. האירוע השני, הארוע המדכא, שהביא חורבן על וילנה ועל יהודי ליטא בכלל, היה מרד הקוזקים והאיכרים של אוקראינה שפרץ בשנת 1648 ונמשך עד שנת 1655.
קרא עוד >
זכויות היהודים בתקופה זו.
בשנים 1588-1592, נתן זיגמונט מספר כתבי זכויות ליהודים, שלפיהם הותר להם לסחור ולעסוק במלאכה בלי להזדקק לצאכים. משפחת בני משה, משפחה עשירה ובעלת השפעה, השיגה מהמלך זיגמונט השלישי כתב זכויות כללי בשביל יהודי ליטא, לפיו הותר לבעלי מלאכה יהודים לעסוק בכל מלאכה גם אם אינם חברי צאך נוצרי. אך הדבר לא פתר את הבעיה והנוצרים המשיכו בהתנגדותם והפעילו לא פעם אמצעים אלימים כדי למנוע מהיהודים עיסוק במלאכה
קרא עוד >
ולדיסלב הרביעי
מיד לאחרי הכתרתו של ולדיסלב הרביעי, בנו של זיגמונט השלישי, הזדרז לאשר את כתבי זכויות של יהודי ליטא. הוא גם אישר את הזכויות של יהודי וילנה שניתנה להם בעבר ואף הוסיף להם זכויות במסחר ובמלאכה. הוא הרשה להם לעסוק במלאכות, ביחוד באלה שאין להם צאכים נוצרים. הותר להם לייצר משקאות ולמכרם.
קרא עוד >
יהודי ליטא מעדיפים את העיירות
היהודים העדיפו את הערים הקטנות, העיירות, בהן לא היו עיריות וצאכים תקיפים ובערים שהשתייכו לאצולה הגבוהה. היהודים שהתיישבו בעיירה ויז'ון, לדוגמא, קיבלו כתב זכויות מהמלך לפיו יוכלו, למעשה, לעסוק בכל סוגי המלאכה באותם התנאים כפי שנוסחו בכתבי הזכויות הכללים של יהודי ליטא. הם העדיפו לחכור אחוזות אצל "המגנאטים", בעלי האחוזות הגדולות, ולהתיישב בעריהם הפרטיות
קרא עוד >
הדוכס רדזיוויל קולט יהודים בקיידאן
הדוכס רדזיוויל, אחד האצילים הליברלים המעטים שהיו בליטא, קלט יהודים רבים בעירו הפרטית קיידאן. בתקנות העיריה קבע הדוכס, שבעלי המלאכה היהודים יהיו נתונים למרות התקנות והמנהגים הנוגים בצ'אכים. הוא גם הזמין נציגי היישוב היהודי של קיידאן להשתתף בישיבות העיריה וכן בשמירה ובהגנה על העיר
קרא עוד >
השנאה נגד היהודים גוברת
בתקופת זיגמונט השלישי אנו עדים להחרפת המאבקים בין הנוצרים העירונים לבין היהודים. תקופת מלכותו הייתה שטופה בעלילות דם. פתאום הופיעו, כמעט בבת אחת, גופות רבות של ילדים אשר הונחו ליד הפתחים של בתי היהודים והמשפטים החלו. לא עברה שנה מבלי שהתקיים לפחות משפט אחד.
קרא עוד >
12345  הבא
בניית אתריםבניית אתרים

שד' דוד המלך 1 תל אביב 6495301 1 David Hamelech Tel Aviv  

טלפון phone 03 696-4812

                          Sun-Thur 9:00-13:00 ----- א'-ה' 9:00-13:00                             

משרד  office litjews@bezeqint.net