Showing 1 Result(s)
בית גדול ויפה
סיעוד

איך לבחור בית אבות בבת ים ולדעת שההורה שלנו מוגן ובטוח?

בחירה של בית אבות בעבור הורה סיעודי היא בחירה מורכבת ביותר אשר מצריכה לרוב ייעוץ מקצועי, וזאת לאור המצב המורכב של ההורה. כיצד תקבלו את הייעוץ הטוב ביותר? להלן הפרטים. כיצד נבחר בית אבות בעבור ההורה הסיעודי? מצב שבו ההורה שלנו מצוי במצב סיעודי הוא מצב מורכב מבחינה רגשית, וזאת לאור העובדה כי הוא נאלץ …