Showing 1 Result(s)
וי ואיקס
שביעות הרצון

סקרים

ביצוע סקרים היא הדרך האפקטיבית ביותר בכדי לאמוד את רמת שביעות הרצון של הלקוח, ובכך לאפשר לשפר תהליכים פנים ארגונים בתוך הארגון ובכך לגרום לשימור הלקוח והגברת הנאמנות שלו, בכדי  למנוע נטישה. על כן, להלן כל המידע לגבי ביצוע סקרים בהתאמה אישית. סקרים – דרך מצוינת ואפקטיבית לקבלת אינדיקציה מדויקת ביצוע של סקרים ע"י מכון …