Showing 1 Result(s)
חלקה
שטחים וקרקעות

קרקעות חקלאיות למכירה

קרקעות חקלאיות למכירה מהווה את ההזדמנות הטובה ביותר לקבלת תשואה גבוהה, למשך שנים רבות. היכן אם כן ניתן כיום לרכוש קרקעות חקלאיות? אנחנו כאן עם כל הפרטים. קרקעות חקלאיות – האצה באישור להפשרה בעשור האחרון ניתן לראות כיצד ממשלת ישראל מקדמת בצורה משמעותית את נושא הפשרות קרקעות חקלאיות לטובת הסבתן לקרקעות בעבור מגורים ותעסוקה. למעשה, …