נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

האם ניתן לפרוע חובות מחוץ להליך פשיטת רגל?

פשיטת רגל אדם פרטי

פשיטת רגל היא הליך משפטי שאפשר היה לעשות עד שנת 2019. משנת 2019 ואילך התהליך שונה מעט ונקרא מאז חדלות פירעון. חדלות פירעון זהו מצב שבו חייב לא יכול לשלם את חובותיו בזמן, ושסך החובות שלו עולה על סך נכסיו. בכתבה זאת נפרט על תשלום חובות מחוץ להסדר חדלות הפירעון. 

 

הליך חדלות פירעון לחייבים במצבים שונים

הליך חדלות פירעון או פשיטת רגל מתחלק כיום לשני מצבים שונים – חייב שסכום חובותיו גבוה מ-161 אלף ש"ח וחייב שסכום חובותיו קטן מסכום זה. מי שחובו נמוך מהסכום שקבוע בחוק החדש, מנהל את הליך חדלות הפירעון שלו מול הוצאה לפועל ולא מול בית המשפט, מה שחוסך לו זמן רב והליכים בירוקרטיים סבוכים. חובות מעל סכום זה ינוהלו מול בית המשפט במסגרת חדלות פירעון. ישנה טעות נפוצה בציבור והיא המחשבה שהליך של פשיטת רגל מתאים לחברות בלבד, אבל פשיטת רגל של אדם פרטי קיימת והיא עוזרת לחייבים לשקם את חייהם הכלכליים.

 

פריעת חובות מחוץ להליך לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים

הליך חדלות פירעון הוא מורכב ויש בו צעדים רבים עד לסיומו בקבלת ההפטר ומחיקת החובות. אחד הצעדים שניתנים במהלך ההליך לחדלות פירעון הוא צו לפתיחת הליכים. צו זה מקפיא את כל ההליכים שמתבצעים מול החייב עד להחלטה של בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל בדבר ההחזרים החודשיים שייפסקו לחייב. לאחר שניתן צו לפתיחת תהליכים, אסור לחייב לשלם את חובותיו מבלי לקבל אישור על כך מבית המשפט.

 

איך אפשר להחזיר חובות מחוץ להליך של פשיטת הרגל?

במקרה שהחייב הגיע למצב שהוא יכול להסדיר אחד או יותר מהחובות שלו מול הנושים, עליו לבקש לשם כך בקשה מבית המשפט. במידה והבקשה תימצא סבירה והוגנת כלפי הנושה וכל שאר הנושים האחרים, בית המשפט ייתן אישור חד פעמי לחייב להחזיר חלק או את כל החוב שלו לנושה הרלוונטי. כדאי ליצור קשר עם עו"ד אורי גילת, עו"ד המתמחה בייצוג חייבים

 

אילו חובות לא נכללים בהסדר פשיטת הרגל?

בכל מקרה של חדלות פירעון, ישנם חובות של החייב שאינם נכללים בהסדר החובות שנפסק בהליך. את החובות האלה יש לשלם ולסגור מחוץ להסדר החדלות. חובות אלה כוללים  תשלומי מזונות, קנסות מסוגים שונים, והוצאות שנקבעו בפסק של בית משפט. חובות אלה לא ייכללו בהפטר שיקבל חדל הפירעון, ויהיה צורך לסגור אותם בצורה נפרדת וכל אחד לגופו.

 

פריעת חובות מחוץ להליך, במקרה של פשיטת רגל – סיכום

חדלות פירעון היא השם החדש של הליך לפשיטת רגל שהיה קיים עד שנת 2019. בחוק החדש, החייב יכול לנהל את ההליך מול רשם ההוצאה לפועל אם חובו נמוך מ-161 אלף שקל. במקרים של סכום גבוה מכך, ההליך יתנהל בבית המשפט. אסור לחייב להחזיר את החובות שלו לאחר שקיבל צו לפתיחת הליכים.

פשיטת רגל אדם פרטי

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין