נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

מה ההבדל בין ברכת המזון הספרדית לאשכנזית

סידור

"ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך".

מתוך פסוק זה חוברו שלושת הברכות הראשונות בברכת המזון, ועליהן הוסיפו חכמים ברכה רביעית.

עיקר הברכה זהה בכל נוסח של ברכת המזון, אולם ישנם שינויים קלים בין נוסח לנוסח.

מהם השינויים הללו, והאם ישנה חשיבות לנוסח בו קוראים?

 

ברכת המזון

ברכת המזון היא אחת ממצוות עשה מן התורה, עליה למדו חכמים מתוך הפסוקים בתורה. שלושת הברכות הראשונות הן ברכת הזן את הכול, ברכת הארץ, וברכת בונה ירושלים. בברכות אלו אנו מודים לאלוקים על כך שהוא מאכיל ומפרנס אותנו, אנו מודים על ארץ ישראל, ומתפללים שיבנה מחדש בית המקדש בירושלים. מקומן של ברכת הארץ וברכת בונה ירושלים בברכת המזון, היא כדי להזכיר לנו שהמזון שלנו הוא לא רק גשמי, אלא גם רוחני. את הברכה הרביעית והאחרונה בברכת המזון תיקנו חכמים לאחר מאורעות שעברו ישראל והיא ברכת "הטוב והמיטיב".

 

ברכת המזון – הלכות עיקריות

חובת אמירת ברכת המזון היא לאחר ארוחה הכוללת לחם. ניתן לומר את הברכה עד כ- 72 דקות מרגע סיום הארוחה, ומלכתחילה מומלץ לומר אותה ברגע שנגמרה כדי שלא לפספס ולשכוח. כולם מצווים בברכת המזון, גם נשים, וצריך לומר אותה מתוך הכתב בכוונה ובריכוז. מי שאינו יכול לקרוא מתוך הכתב יכול לשמוע אדם אחר שמברך ולכוון לצאת ידי חובה ברכת המזון מתוך שמיעה, אך עליו להקשיב ולכוון לכל מילה ומילה.

 

ברכת המזון – סוגי נוסחים

עיקר הברכה, שהן ארבעת הברכות שהזכרנו לעיל, מופיעות בכל הנוסחים השונים של ברכת המזון. ישנם פסוקים נוספים מלבד ברכות אלו, שכל עדה נהגה לומר אותן באופן קצת שונה, לפי המסורת אותה קיבלו מבית אב. לדוגמא, נוהגים האשכנזים ביום חול לומר את המזמור "על נהרות בבל" לפני שהם מתחילים לברך את ברכת המזון, וכך מזכירים את חורבן בית המקדש. ברכת המזון הספרדי כוללת פסוקים שנועדו להביא את הקורא ליראת שמיים, והם אינם מופיעים בברכת המזון נוסח אשכנז.

 

סוגי נוסחים נוספים

מלבד ההבדלים בנוסח הברכה בין יהודים עולי אפריקה ומדינות ערב, לבין יהודים עולי אמריקה ואירופה, ניתן למצוא הבדלים בנוסח גם בין העדות עצמן. ליהודי תימן למשל, נוסח ברכת המזון שונה משל שאר עדות המזרח, והוא נקרא נוסח בלדי. יהודים המשייכים את עצמם לתנועת חב"ד, נוהגים לקרוא נוסח שונה של ברכת המזון גם הם, ובנוסח הזה הם קוראים הן את התוספות שקוראים בברכת המזון הספרדי והן בברכת המזון נוסח אשכנז.

 

איזה נוסח צריך לקרוא?

לא משנה איזה נוסח של ברכת המזון קוראים, יוצאים ידי חובה. הסיבה היא שעיקר הברכות שקבעו חכמים זהה בכל סוגי הנוסחים. אך עם זאת, ראוי שכל עדה תשמור על המנהגים שלה ועל הנוסח שקיבלה מאבותיה.

 

ספר

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא דת