נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

הקשר בין המשפט העברי לבין המשפט הישראלי בנושא של נזקי גוף עקב תאונות דרכים

פסק דין

כשמדברים על הקשר שבין המשפט העברי ובין המשפט הישראלי, ניתן להתמקד בין היתר בקשר הסיבתי שבין השניים.

כך למשל, בדיני נזקי גוף שהתרחשו בעקבות תאונת דרכים, נדרש להתקיים קשר סיבתי בין התנהגותו של הפוגע ובין הנזקים שנגרמו לנפגע.

שניהם קשורים אחד לשני באמצעות סיבתיות, אשר באמצעותה ניתן להטיל אחריות בנוגע להאשמה בנזק.

 

הקשר הסיבתי העובדתי

ככלל, כדי שיהיה אפשר להטיל אשמה על אדם בנוגע לנזקי גוף, שהתרחשו עקב תאונת דרכים, קיימת חובת הוכחה הן של הקשר בין המעשה שעשה ובין הנזק שנגרם בעקבותו והן שהנזק שנגרם היה בטווח סיכון מראש ולפיכך, היה ניתן לצפות שהוא יתרחש. באופן זה, ניתן לומר כי הקשר הסיבתי פוטר את האדם הפוגע מאחריות, באם הנזק שהוא גרם לא היה צפוי מראש ולא היתה בהתנהגותו סיכון שניתן היה לדעת שיתרחש.

 

הנזק הנגרם כתוצאה מהתנהגות פוגע

על פי פקודת הנזיקין, מתן פיצוי לנפגע מתאפשר באם התרחש נזק כתוצאה מהתנהגות מסוימת של הפוגע. הקשר הסיבתי מתייחס להוכחת הקשר בין ההתנהגות הפוגענית ובין הנזק ובנוסף, היקף האחריות המוטלת בנוגע לנזק שמה דגש על גודל הנזק ובהתאם לכך, ניתן לקבוע את גודל הפיצויים שיינתנו בגין הנזק שנגרם.

 

המשפט הישראלי

ככלל, המשפט הישראלי נוגע לשיטת המשפט הסטנדרטית המתנהלת בישראל, אשר החלה בימי שלטונם של העותומנים בארץ והמשיכה גם גם לאחר כיבוש הבריטים בישראל. עם קום המדינה בשנת 1948, קבעו כי המשפט בישראל יישאר כפי שהוא, אלא אם כן ייעשו בו שינויים מסוימים. ככל שעברו השנים, המשפט הישראלי השתנה באופן מסוים וניתן לומר כי כיום הוא רחוק משורשיו המקוריים.

ככלל, לא קיים קשר בין המשפט הישראלי ובין המשפט העברי, אולם, בחוקים מסוימים נעשו במשפט הישראלי שימוש במושגים שהושאלו מהמשפט העברי.

 

המשפט העברי

בדומה לשיטות משפט שונות, גם המשפט העברי עבר שינויים במהלך השנים, כאשר תחומים שונים בהלכה השתנו בהתאם לכל דור. המונח "המשפט העברי" מהווה הגדרה לתורה ולהלכה המשפטית אשר מופיעה בספרי התורה וכיו"ב.

ככלל, המשפט בישראל הינו חילוני ומרות זאת, שואב הוא את העקרונות שעליהם הוא מושתת מן המשפט העברי וניתן גם לראות כי עקרונות מסוימים, שמוגדרים במשפט העברי, הוכנסו לתוך חוקים ישראלים.

בנוגע לתשלומי פיצויים בגין נזקי גוף, ניכר כי המשפט העברי מהווה השראה עבור המשפט הישראלי. לעיתים, עשוי להיות קושי בהוכחת הקשר בין אירוע התאונה ובין נזקי הגוף שנגרמו בעקבותיה ולכך עשוי להינתן מענה באמצעות המשפט העברי. הדבר מתאפשר כאמור באמצעות שימוש במושגים שעולים מהמשפט העברי, שאשר נותנים מענה לסוגיות בנושא של נזקי גוף.

לקריאת חומר בנוגע לתביעות נזקי גוף בשל תאונות דרכים, בקרו באתר של עורך דין פייפר כהן.

 

פטיש

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין