נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

אופן המשרה משתנה ואתם מוכרחים לעבוד בשבת – מה ניתן לעשות?

פטיש של שופט וספר

במקום עבודה מוסדר וחוקי תנאי השכר והעבודה ידועים מראש ומעוגנים בהסכמי עבודה ובתלושי השכר. במידה וחלים שינויים כדוגמת החיוב לעבוד בשבת, הדבר יכול להיחשב כהרעה בתנאי העבודה, והעובד יכול לסרב או להתפטר ולזכות בקבלת פיצויים. בנוסף, ישנם חוקים ספציפיים העוסקים בעבודה בשבת אותם נפרט בהמשך. במידה ואינכם מעוניינים לעבוד בשבת דעו כי יש מה לעשות והחוק לצדכם.

 

האם ניתן לחייב לעבוד בשבת?

במידה ואינכם מעוניינים לעבוד בשבת, סעיף 9 בחוק שעות העבודה והמנוחה, התשי"א 1951, מפרט אודות איסור העסקה ביום מנוחתו השבועי של העובד. בעבור העובדים היהודים יום המנוחה השבועי יהיה בשבת, בעבור העובד המוסלמי יום המנוחה יהיה ביום שישי, ובעבור העובד הנוצרי יום המנוחה יהיה ביום ראשון. יש לשים לב כי איסור זה לא חל על מפעלים המספקים שירותים חיוניים. בגדר זה נכנסים למשל שירותי החשמל או הביטחון.

בנוסף לזאת, קובע החוק כי ישנו איסור על המעסיק לסרב בקבלת עובד בגין הודעה על כך שאינו מסכים לעבוד ביום המנוחה השבועי, כל עוד זה על פי מצוות דתו. במקביל לכך, סעיף 12 לחוק שעות העבודה והמנוחה קובע כי יש למעסיק אפשרות להעסיק ביום מנוחה השבועי כפי שגם הוזכר לעיל, אולם העסקה זו דורשת קבלת היתר מיוחד מטעם ועדת שרים, אשר מורכבת מראש הממשלה, שר העבודה ושר הדתות. היתר זה יינתן רק במידה ושר העבודה אכן שוכנע כי הפסקת העבודה ביום המנוחה תפגע בביטחון רכוש או בביטחון הגוף, בציבור או בכלכלה ועוד.

במידה ואתם מחויבים לעבוד בשבת, והדבר לא נקבע ותואם בתנאי ההעסקה שלכם, יכול הדבר לחשב כהרעה בתנאי העבודה ולפיכך, אם תבחרו להתפטר, ההתפטרות שלכם תוכר כדין מפוטר, ותהיו זכאים בקבלת כספי הפיצויים, דבר שלא תהיו זכאים בהתפטרות ללא עילה.

לפיכך, מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה המומחה בתחום זה ויוכל ללוות אתכם בתהליך ההתפטרות, לפעמים הפער בין התפטרות בייעוץ והתפטרות ללא ייעוץ יכולה לעלות לכם בקבלת כספי הפיצויים.

במידה ותבחרו בכל זאת לעבוד בשבת ולא להתפטר בגין שינוי הנסיבות, עליכם לדעת את הזכויות המגיעות לכם. עובד העובד ביום המנוחה השבועי, יקבל בגין שעות עבודתו כ- 150% יותר משכרו הרגיל. בנוסף, על המעסיק לאפשר לו לקחת במקום יום המנוחה אשר הגיע לו, שעות מנוחה אחרות על פי הנקבע בין העובד למעסיק בתנאי ההעסקה.

לסיכום, במידה והמעסיק מכריח אתכם לעבוד בשבת, דעו כי החוק לצדכם, בנוסף, באפשרותכם להתפטר ולקבל את כספי הפיצויים בגין הרעת תנאים. במידה ואתם בוחרים להישאר במקום העבודה, יש לדאוג לקבלת שכר המותאם לעבודה בשבת ולוודא כי העבודה ביום המנוחה היא במקרה חירום כפי שנקבע בחוק.

 

עורך דין

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין