נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

מזון לנשמה: כוחה של ברכת המזון

ברכת המזון

על פי ההלכה, ברכה אחרונה היא ברכה שבה מצווה כל יהודי שאכל לחם בכמות כדי שביעה. צווי זה נלמד מהפסוק המופיע בתורה: "ואכלת ושבעת וברכת". ברכת המזון כוללת 4 ברכות שונות בהן מודה האדם על המזון המקיים אותו, מכיר בכך שהכל מיד הבורא ומבקש על פרנסה ועל חיים מלאי שפע.

ברכת המזון הלוא היא ברכה שמעוררת את האדם להודות על מה שניתן לו ומקרבת אותו אל בוראו בכל ארוחה מחדש. כאן בפוסט נגלה מהן הסגולות של ברכת המזון בכוונה ואילו דברים נפלאים ניתן לפעול בזכות תפילת ברכת המזון.

 

ברכת המזון – סגולה לפרנסה

מי מאיתנו לא מוטרד מדי פעם מעניינים הקשורים בפרנסה? בעידן בו יוקר המחיה מאמיר והמשכורת בבנק אינה מתואמת עם השינויים בגובה הריבית על המשכנתא, אנו מוצאים את עצמנו מבינים שיש כתובת אחת לבקש ממנה את כל מחסורנו – מי שאמר והיה עולם.

לפני שפונים לאפיקי השתדלות חדשים בניסיון להגדיל הכנסות ולעשות שעות נוספות בעבודה, חשוב להכיר את אחת הסגולות המעוגנות במקורות: ברכת המזון בכוונה ומתוך סידור המועילה לישועה בנושא הפרנסה. ספר החינוך מצווה ת"ל מביא: כי כל הזהיר בברכת המזון יהיו מצויין לו מזונותיו בכבוד כל חייו.

בנוסף מובא ממרן החיד"א כי טוב לברך ברכת המזון בשמחה ובקול לפי שכתוב "ברכת השם היא תעשיר".

רבי אליהו וידאש ששימש כתלמידו המובהק של ר' משה קורדובירו מביא כי כשברך האדם ברכת המזון יעשה זאת בשמחה ועין טובה ובלא עצב. וממשיך שכך מן השמים יתנו לו את פרנסתו מידה כנגד מידה בעין טובה ובשמחה.

ברכת המזון

ברכת המזון לפי הזוהר הקדוש

לפי תיקוני הזוהר הקדוש כתב רבי שמעון בר יוחאי שאדם המברך ברכת המזון כראוי הוא חביב מאוד לפני השם ואשרי מי שזוכה לכך.

כך מביאים עוד רבים מהצדיקים הקדמונים לגבי אמירת ברכת המזון מתוך שמחה, התלהבות, בכוונת הלב ובקול.

מה ענה הרב ש"ך לאברך שסבל מצרות רבות בביתו?

אברך שניגש למרן הרב ש"ך זצ"ל, תינה את הצרות הרבות שפקדו אותו בביתו. הרב ש"ך ענה לו שיקבל על עצמו לברך ברכת המזון בקביעות מתוך הסידור וכך יזכה לראות ישועות. נלמד מכאן שברכת המזון פועלת גדולות ונצורות ויש בכוחה לפעול ישועות גדולות.

 

לסיכום

ברכת המזון אותה אנו מברכים אחרי אכילת פת היא ברכה גדולה ויקרה מאוד וחשוב לאמרה מתוך שמחה. לפי הבן איש חי באמירת "פותח את ידיך" יש לפרוש את כפות הידיים כלפי שמים כביכול מקבל שפע מלמעלה ויש לכוון מאוד בפסוק זה.

והלוואי ונתחזק באמירת ברכת המזון ויימשך עלינו שפע גדול משמים בפרנסה ובכל תחום אחר בו אנו זקוקים לישועה ובזכות ברכה בכוונה נתחבר לקב"ה בקשר של תלות עמוקה ונזכה לעבדו בלבב שלם.

ברכת המזון

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא אוכל
בחצר ראשית
5 פתרונות לבישול בחצר

בישול בחצר יכול להיות עסק מאוד מסובך ועם זאת פשוט עד מאוד. הנה 5 פתרונות שיסייעו לכם להגיע לחווית